Jacek Dubois

Jacek Dubois, Michał Zacharski: Historia zatacza koło

W czasach rodzącej się demokracji atak na niezawisłość sędziowską był mniejszy.

Jacek Dubois, Michał Zacharski: Pegasus – kamień w wodę?

Niezależnie od tego, czy i jak zakończy się sprawa inwigilowania obywateli, zadawajmy władzy niewygodne pytania. Brońmy naszych praw i wolności przez ich używanie.

Elżbieta Buczek, Jacek Dubois: Kto odpowiada za straty przedsiębiorców związane z koronawirusem

W kraju zapanował faktyczny stan klęski żywiołowej bez wprowadzenia trybu wynikającego z konstytucji.

Przy szybkości i zasięgu mediów o zatrzymaniu w ciągu kilku minut wie cały kraj

Przy szybkości i zasięgu mediów o zatrzymaniu w ciągu kilku minut wie cały kraj. Po informacjach popartych autorytetem państwa opinia wydaje wyrok.

Nieposłuszeństwo obywatelskie - wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu

Jeśli w kraju, w którym łamane są podstawowe zasady, funkcjonują organy, które pozostają niezależne, powinny stosować standardy prawa nawet wbrew rządzącym – podkreślają prawnicy.

Krzysztof Stępiński i Jacek Dubois przed Krajowym Zjazdem Adwokatury

Bez znalezienia mądrego konsensusu adwokatura nie stanie się prawniczym liderem w drodze do nowoczesności. A jej członkami są ludzie o najrozmaitszych życiorysach, doświadczeniach życiowych i poglądach – piszą adwokaci.

Porażka Monteskiusza?

Wspólne państwo to miejsce, gdzie wszyscy obywatele muszą mieć zagwarantowane standardy wynikające z idei państwa prawa. Tej zaś nie może zmienić żadna większość – uważają prawnicy Jacek Dubois, Michał Zacharski.

Eugeniczne pomysły Jarosława Kaczyńskiego

Skoro w genach niektórych Polaków miałby znaleźć się taki, który jest odpowiedzialny za zdradę narodową, to przypuszczalnie władza chciałaby go wyeliminować. Tylko jak taki gen wykryć? Czy podstawą w tej sprawie może być to, że jego nosiciele myślą co innego niż sam prezes? – piszą prawnicy.

Nieposłuszeństwo w obronie prawa

To, co stało się na Węgrzech, było wynikiem bądź akceptacji, bądź braku protestu społeczeństwa przy wyraźnym braku sprzeciwu elit. Ucząc się na tej przegranej bitwie o demokrację, warto wyciągnąć wnioski, zanim będzie za późno – piszą prawnicy.