Leon Podkaminer

Leon Podkaminer: Euro to lek na całe zło?

Odgrzewanym tematem mediów w sezonie ogórkowym stało się „przyjęcie euro” – pisze w polemice ekonomista.

Podkaminer, Żyżyński: Ekonomiści w świecie iluzji

Zwiększone koszty z tytułu funkcjonowania „obligacji NBP” w ostateczności poniósłby budżet państwa, nawet jeśli tylko za pośrednictwem banku centralnego – piszą w polemice ekonomiści.

Leon Podkaminer: Teoria każe wątpić, by rosnący długu publiczny był inflacjogenny

Limity długu nie mają realnego znaczenia dla krajów z własną suwerenną walutą. I w niej się głównie zapożyczających – pisze w polemice ekonomista.

Leon Podkaminer: Monetaryzm redivivus?

Krytyka prowadzonej przez NBP polityki, zaprezentowana przez kolejnego już byłego członka RPP, jest nieporozumieniem. Bezskutecznie reanimuje od dawna martwą doktrynę makroekonomiczną monetaryzmu.

Leon Podkaminer: Na dłuższą metę… wszyscy będziemy martwi

Tytuł tej notatki zawdzięczamy J. M. Keynesowi. Oryginalnie ten bon mot odnosił się do neoklasycznego teoretyzowania ekonomicznego. Ja dedykowałbym go też prof. Stanisławowi Gomułce, który prorokuje o „problemach makroekonomicznych Polski na dłuższą metę”.

Leon Podkaminer: Jak poskromić inflację

Realnie dodatnie stopy procentowe nie są teraz potrzebne – pisze ekonomista.

Leon Podkaminer: Gdy złoty słaby, po pierwsze, nie panikować!

W reakcji na wojnę na Ukrainie gwałtownie osłabiły się względem euro waluty głównych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bliskich sąsiadów Ukrainy. Z kolei „kosztem” euro wzmacniały się dolar, frank szwajcarski i funt brytyjski – waluty krajów bardziej odległych od teatru działań wojennych.

Leon Podkaminer: Trzy łyki makroekonomii

Inflację zainicjowały nieuzasadnione kosztami podwyżki cen przez firmy mające dominującą pozycję na rynku.

Leon Podkaminer: Inflacja urwała się ze smyczy kredytu

W praktyce związek między tempem wzrostu zadłużenia kredytowego sektora prywatnego a inflacją nie jest tak oczywisty, jak wynikać by mogło z popularnych podręczników.

Leon Podkaminer: Od wysokiego do niskiego bezrobocia

Powinniśmy być wdzięczni Radzie Polityki Pieniężnej IV kadencji, że do pandemii nie dołożyła nam wysokich stop procentowych – pisze ekonomista w polemice z Eugeniuszem Gatnarem i Łukaszem Hardtem.