Leon Podkaminer

Leon Podkaminer: Riposta „profesora ekscentryka”

Polityka Narodowego Banku Polskiego obejdzie się bez obsesyjnego krytykanctwa – pisze doradca prezesa NBP.

Leon Podkaminer: EBC nie radzi sobie z inflacją na wschodniej flance strefy euro

Nie dostrzegam większego sensu w „schładzaniu” popytu przy pomocy wyższych stóp procentowych, podczas gdy źródłem inflacji jest nacisk kosztów nad którymi NBP nie ma władzy – pisze w polemice doradca prezesa NBP.

Leon Podkaminer: Po co nam „neutralna” polityka fiskalna?

W moim przeświadczeniu skutkiem prób realizacji „planu Gomułki” byłaby permanentna stagnacja, jeśli nie recesja. A także permanentny – choć niezamierzony - deficyt sektora finansów publicznych.

Leon Podkaminer: Co dalej z inflacją ? Nie nadreagować !

Byłoby pożądane, by liczni malkontenci – zwłaszcza członkowie RPP (byli i obecni) w swych filipikach obiektywniej uwzględniali charakter obecnego procesu inflacyjnego. I zaprzestali natrętnie zalecać radykalne zacieśnianie polityki pieniężnej i fiskalnej.

Leon Podkaminer: Deficyt oszczędności nie powoduje inflacji

Oszczędności prywatne są, po części, skutkiem zaistnienia takiego lub innego deficytu fiskalnego, nie jego przyczyną. Jest to zależność dodatnia: czym większy deficyt, tym większe (ceteris paribus) prywatne oszczędności.

Leon Podkaminer: Dezinflacja bez łez, potu i krwi

Zdrowa waluta nie jest ani warunkiem koniecznym, ani wystarczającym zdrowego rozwoju gospodarczego – pisze doradca prezesa NBP.

Leon Podkaminer: Wszystko to wina NBP?

Inflacja da się szybciej opanować bez bezproduktywnych wyrzeczeń – pisze w polemice doradca prezesa NBP.

Leon Podkaminer: Inflacyjna spirala cen i… zysków

W mediach nie ustaje wrzawa na temat inflacyjnej „spirali cen i płac”. Rzekomo jesteśmy w nią wkręceni niczym kiepski pływak rozpaczliwie walczący z rzecznym wirem.

Leon Podkaminer: Metoda prof. Münchhausena

Pod względem inflacji Czechy dorównują Polsce – i to pomimo tego, że w tym kraju „zacieśnianie” polityki pieniężnej rozpoczęto prawie pół roku wcześniej niż w naszym kraju. Fakt ten dowodzi bezprzedmiotowości zarzutów, że to opóźnione reakcje NBP przyczyniły się do wysokiej inflacji – pisze w polemice doradca prezesa NBP.

Leon Podkaminer: Dwa łyki ekonomiki

Wysoka inflacja i znaczny deficyt budżetowy generują popyt na wypowiedzi „w temacie”. W mediach popyt ten ochoczo zaspokajają politycy i publicyści – zwłaszcza opozycyjnie zorientowani.