Sebastian Kaleta

Sebastian Kaleta: Prezydencką ustawę da się jeszcze poprawić

Cele są o wiele bardziej dalekosiężne niż Izba Dyscyplinarna. Sądownictwo, a za nim kolejne konstytucyjne organy państwa, mają przejść pod trwałą kuratelę Unii Europejskiej.

Sebastian Kaleta: Narzędzie szantażu w rękach UE

Wiadome są skutki wyroku TSUE o warunkowości wypłat.

Sebastian Kaleta: Odporni na fakty

Komentatorzy powtarzają bzdury, nigdy nie zaglądając do źródeł – pisze wiceminister sprawiedliwości.

Sebastian Kaleta: Nie wolno porównywać - rzecz o Niemczech i Polsce

Nie wolno porównywać. To ironiczne stwierdzenie, które w ostatnich dniach wybrzmiało bardzo mocno, gdy w Europie rozgorzała dyskusja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym niezgodność z konstytucją działania TSUE wobec polskiego sądownictwa.

Sebastian Kaleta: Turkawka a zawieszenie Izby Dyscyplinarnej i kopalni Turów

TSUE eksperymentuje na Polsce. Robi to od lat konsekwentnie i z coraz większym natężeniem. Dlatego można założyć, że będzie tak czynił, dopóki nie napotka zdecydowanego oporu.

Sebastian Kaleta: TSUE w sprawie rumuńskiego sądownictwa naruszył konstytucję Rumunii – orzekł tamtejszy TK

Od wielu miesięcy obserwujemy prawną batalię organów UE a polskimi organami konstytucyjnymi dotyczącą możliwości ingerencji Unii Europejskiej w polskie prawodawstwo dotyczące sądownictwa. Dyskusja dotyczy w pierwszej kolejności zagadnienia wyższości jednego z dwóch porządków prawnych nad drugim, krajowego konstytucyjnego oraz unijnego. TSUE w kolejnych orzeczeniach stawia kolejne kroki próbując wywieść w nich prymat prawa unijnego nad krajowymi konstytucjami. Jedno z takich orzeczeń zapadło 18 maja 2021 roku, w którym TSUE nakazał pomijanie konstytucji Rumunii przez tamtejsze sądy jeśli dojdą do przekonania, że stosowanie jej byłoby sprzeczne z przepisami prawa unijmego. Spór dotyczył podobnie jak w przypadku Polski reformy sądownictwa.

Sebastian Kaleta: Hiszpański przepis na praworządność

To, co dla UE jest przestrzeganiem zasad u jednych, w Polsce jest ich naruszeniem. Trudno o bardziej jednoznaczny przykład podwójnych standardów.

Sebastian Kaleta odpowiada Krzysztofowi Wiktorowi: Posiadanie i nieodwracalne skutki prawne

Komisja weryfikacyjna będzie wywoływać jeszcze nieraz emocje w dyskusjach, jednak prowadząc je, zawsze musimy pamiętać o okolicznościach jej powołania – przypomina ekspert.

Ministerstwo sprawiedliwości walczy z "polskimi obozami zagłady"

Gościem programu Ewy Usowicz #RZECZoPRAWIE był Sebastian Kaleta – rzecznik ministra sprawiedliwości.