fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Telekomunikacja i IT

Kwartalne wyniki Grupy Cyfrowy Polsat bliskie oczekiwaniom rynku

Fotorzepa, Robert Wójcik
Nieznacznie niższe niż spodziewali się analitycy okazały się zyski telekomunikacyjno-telewizyjnej grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza w III kw. 2017 r. Przychody grupy zachowały się zaś lepiej niż oczekiwano.

Zaledwie o 0,1 proc. niższe niż przed rokiem są przychody Grupy Cyfrowy Polsat w III kw. br. Mocniej skurczyły się zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) oraz wynik netto. Przychody grupy, na którą składa się sieć komórkowa Plusa i spółki zależne (w tym d. Midas), Telewizja Polsat oraz satelitarna Platforma Cyfrowy Polsat wyniosły w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września 2,39 mld zł, utrzymując niemal poziom sprzed roku.

Natomiast EBITDA grupy skurczyła się o 11,1 proc. do 851 mln zł. Jak podaje Cyfrowy Polsat, na dynamikę wyniku EBITDA wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki: z jednej strony silny, negatywny wpływ regulacji roamingowej (ang. roam like at home), która przełożyła się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o 62 mln zł w ujęciu rok do roku, a z drugiej strony efekt wysokiej bazy w okresie porównawczym, związany z pozytywnym, jednorazowym zdarzeniem jakim były rozgrywki UEFA EURO 2016. Biznes telewizyjny zanotował w kwartale 5-proc. spadek przychodów rok do roku i 29-proc. spadek EBITDA.

Ostatecznie marża EBITDA grupy spadła o 4,5 pkt. proc. do 35,6 proc. z 40,1 proc. przed rokiem. Netto Grupa Cyfrowy Polsat zarobiła w minionym kwartale niecałe 235 mln zł, czyli o 12,9 proc. mniej niż w III kw. 2016 r.

Dla porównania, analitycy ankietowani przez „Parkiet" spodziewali się, że skonsolidowane przychody Cyfrowego Polsatu wyniosą 2,38 mld zł, EBITDA 856,7 mln zł, a zysk netto 246,2 mln zł. Grupa z jednej strony szuka oszczędności (ogranicza zatrudnienie, zmienia sposób zarządzania siecią sprzedaży), z drugiej w minionym kwartale więcej wydawała na reklamę i marketing. Według zarządu, dzięki temu wyniki sprzedaży poprawiły się. Widać to było .in. po danych o przenoszeniu numerów komórkowych.

W końcu września Grupa Cyfrowy Polsat świadczyła abonentom 1,8 mln usługi dostępu do Internetu (stabilizacja względem II kw. br.), 6,9 mln usług telefonii komórkowej (wzrost o około 100 tys.) oraz 4,9 mln usług płatnej telewizji (przyrost o około 100 tys. w kwartale).

Z usług pre-paid korzystało aktywnie około 2,9 mln użytkowników (o około 30 tys. więcej niż w końcu czerwca), przy czym z usług komórkowych i mobilnego Internetu 2,816 mln (wzrost o około 19 tys. w kwartale).

Pamiętać trzeba, że Cyfrowy Polsat podaje zwykle wyższą liczbę kart pre-paid w sprawozdaniach do GUS.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA