fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ścieżki kariery

Kształcenie interdyscyplinarne: szansa na sukces

Politechnika Wrocławska, Budynek Nowej Chemii ul. Łukasiewicza 2
Jeśli komuś się wydaje, że współczesna chemia to wyłącznie nauka z probówkami i odczynnikami w rękach – jest w błędzie. Wystarczy odwiedzić Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, aby przekonać się, że chemia XXI wieku to dziedzina nauki, która z matematyką i fizyką wyznacza nowe światowe standardy.

Politechnika Wrocławska to bez wątpienia silna marka. W rankingu krajowym wyznacza trendy uczelniom technicznym, a i na świecie – mówiąc „Wrocław University of Science & Technology” nie ma się powodu do wstydu. Potwierdzają to zagraniczne koncerny i środowiska naukowe z różnych części świata. Uczelnia daje możliwość zdobycia wiedzy w ramach szesnastu wydziałów. Do jej silnej pozycji bez wątpienia przyczyniła się opracowana i wdrożona Strategia Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. W niej została określona misja uczelni, bardzo mocno w dokumencie kładzie się nacisk na rolę podtrzymania i rozwijania kompetencji związanych z kształceniem i powiązaniem dydaktyki i nauki. Realizacja planu opiera się głównie na kreatywności, profesjonalizmie, przekazywaniu studentom twardych i miękkich umiejętności oraz współdziałaniu z otoczeniem i partnerami zewnętrznymi. W strategię i wizję uczelni świetnie wpisuje się Strategia Rozwoju Wydziału Chemicznego.

– Rozwijamy misję Politechniki Wrocławskiej uwzględniającą specyfikę kształcenia na pięciu kierunkach: Chemia, Biotechnologia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa oraz Technologia Chemiczna – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. – Nieustannie modernizujemy ofertę dydaktyczną, rozwijamy powiązania pomiędzy badaniami naukowymi i dydaktyką, polepszamy bazę materialną dydaktyki oraz reagujemy na potrzeby kadrowe otoczenia.

Miernikami rozwoju i doskonalenia nauczania są liczby: kierunków, specjalności, studentów kształcących się interdyscyplinarnie w ramach Indywidualnego Toku Studiów, studentów i doktorantów zaangażowanych w projekty badawcze, studentów, doktorantów i pracowników uczestniczących w programach międzynarodowych oraz wymianie zagranicznej i wiele innych czynników.

Tutaj dużo się dzieje

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej to wymarzone miejsce dla pasjonatów nauk chemicznych, którym zależy na czymś więcej niż „suchych” wykładach, ćwiczeniach, zaliczeniach, egzaminach i opuszczeniu murów uczelni z błogim przeświadczeniem ukończonych studiów wyższych. To miejsce, w którym najlepsi spotkają wybitnych praktyków i teoretyków, ludzi, dla których praca z młodzieżą łączy się z zaszczepieniem pasji do badań, podnoszeniem kwalifikacji, unowocześnianiem bazy naukowo-dydaktycznej, rozwijaniem nowych specjalności, a nawet kierunków studiów. Tu studenci biorą udział w międzynarodowych projektach, spotykają najlepszych wykładowców z nauk chemicznych z Europy i świata, przedstawicieli biznesu, łowców talentów, z którymi już w czasie studiów można nawiązać kontakt, tak bardzo potrzebny po ukończeniu nauki.

Studia pod znakiem sukcesu

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w pierwszym konkursie „Programu Rozwoju Kompetencji”. Do wydziału trafi 1,58 mln zł. Z pieniędzy skorzystają studenci, a będą one przeznaczone na realizację projektu „Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Chemicznego w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy”. – Mówimy o dużym, ważnym przedsięwzięciu dydaktycznym, które będzie skierowane do studentów I i II stopnia i zakłada nie tylko podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, ale także rozwijanie tzw. umiejętności miękkich – mówi dr hab. Piotr Młynarz, prof. nadzw. PWr prodziekan ds. ogólnych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Pieniądze zostaną spożytkowane na realizację m.in. certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych, dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców, a także współpracę z podmiotami zagranicznymi oraz firmami zainteresowanymi rozwojem kompetencji studentów. Projekt zakończy się w 2018 r.

Warto podkreślić, że to już kolejny w krótkim czasie projekt nakierowany na wzrost kompetencji studentów, zwiększający ich szanse na rynku pracy, realizowany dzięki wysiłkom władz i pracowników Wydziału Chemicznego. Kolejny, bo niedawno (IX 2015 r.) sporym sukcesem zakończył się projekt o wartości 5,4 mln zł pn. „Bionanomaterials: BioNaM – nowy kierunek interdyscyplinarnych studiów doktoranckich oraz program staży dla studentów na I, II i III stopniu kształcenia”. Celem przedsięwzięcia było rozszerzenie oferty dydaktycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w obszarze inteligentnych specjalizacji poprzez adaptację rozwiązań niemieckich i francuskich uczelni zagranicznych, reprezentowanych przez partnerów – doradców z uczelni Julius-Maximilians-Universität Würzburg z Niemiec i Université Montpellier z Francji.

– Zwiększyliśmy interdyscyplinarność procesu kształcenia na studiach III stopnia Wydziału Chemicznego poprzez uruchomienie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich dla 20 osób we współpracy z uczelniami partnerskimi. Poszerzono je o gościnne wykłady najlepszych profesorów zagranicznych z prestiżowych uczelni dla 180 uczestników – relacjonuje dr hab. inż., prof. nadzw. PWr Jarosław Myśliwiec, koordynator merytoryczny projektu.

W ramach projektu BioNam udało się dostosować praktyczne elementy kształcenia Wydziału Chemicznego do standardów europejskich poprzez spotkania panelowe z pracodawcami znanych firm dla 150 osób oraz staże dla 100 studentów studiów I i II stopnia, oparte o indywidualne programy stażowe adaptujące rozwiązania partnerów w projekcie. Kontakty pozostały, a pracodawcy – choć początkowo sceptycznie podchodzili do studentów z Polski – przekonali się, że mają do czynienia z pracowitymi i niezwykle zdolnymi młodymi ludźmi, których warto mieć przy sobie.

Trafiając w oczekiwania rynku

Celem spotkań panelowych z przedstawicielami poważnego, dużego biznesu była wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń w postrzeganiu i organizowaniu praktyk zawodowych przez środowisko akademickie oraz biznesowe. Jednocześnie była to świetna okazja dla pracodawców do przedstawienia własnych oczekiwań dotyczących rodzaju i zakresu umiejętności posiadanych przez studentów i absolwentów wydziału chemicznego. – W czasie dyskusji nasi studenci mieli dobrą okazję dowiedzieć się, jakich pracowników i na jakie stanowiska poszukują przedsiębiorcy, jakie predyspozycje, umiejętności czy doświadczenie powinien posiadać kandydat do pracy w prezentowanych firmach, w jaki sposób przebiega rekrutacja, jaka jest specyfika pracy w przedsiębiorstwach branży chemicznej, jak wygląda rozwój pracowników w tych organizacjach, jak wygląda sytuacja na dolnośląskim rynku pracy w branży – wylicza prof. P. Młynarz.

Jak podkreślają władze wydziału, takie spotkania z przedsiębiorcami odbywają się nie tylko w ramach tego zakończonego, trwającego rok projektu. Studenci Wydziału Chemicznego na Politechnice Wrocławskiej mogą wybierać tematy prac dyplomowych zaprezentowanych przez firmy, które chętnie współpracują z uczelnią. Dzięki temu poznają realne potrzeby i zainteresowania potencjalnych pracodawców. Już w trakcie studiów mają możliwość ukierunkowania się w stronę realnych potrzeb otoczenia biznesowego, a gdy kończą studia, mogą tę wiedzę wykorzystać, zdobywając upragnioną pracę w firmie, w której chcieliby rozwijać karierę.

– To jeszcze nie wszystko: oprócz specjalnych paneli dyskusyjnych z przedsiębiorcami przygotowaliśmy ankiety, w których spółki określały swoje potrzeby, na które możemy przystać. Jestem przekonany, że nasi studenci po ukończeniu nauki są dobrze przygotowani do pracy, która pomoże im rozwinąć skrzydła i wykorzystać wiedzę, którą zdobyli u nas. Ponadto firmy proszą nas o wykonanie pewnych badań, a my chętnie je realizujemy. Mogę powiedzieć, że z wieloma spółkami utrzymujemy bliskie kontakty i to rodzi obustronne korzyści. Nasz wydział jest zatem bardzo otwarty na synergię nauki i biznesu, powiem wręcz: przygotowujemy studenta na miarę potrzeb świata zawodowego.  A inwestując nasz doświadczony kapitał akademicki w interdyscyplinarność naukową, umożliwiamy studentom wejście w dorosłe życie z etatem w ręku, a nie tylko z dyplomem – nawet jeśli jest to dyplom jednej z najlepszych uczelni w kraju – przekonuje prof. A. Trochimczuk.Warto wspomnieć, że z myślą o studentach w semestrze letnim ubiegłego roku rozpoczęły się zajęcia na nowej specjalności prowadzonej w języku angielskim na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. W tym roku ruszyły po raz pierwszy na wydziale kolejne dwie nowe specjalności: Zaawansowane materiały funkcjonalne na kierunku Inżynieria Materiałowa (specjalnością kieruje dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec) oraz Technology of Fine Chemicals na kierunku Technologia Chemiczna (specjalnością kieruje prof. dr hab. inż. Kazimiera Anna Wilk).

Pewnej przebudowie uległy też plany innych specjalności. Na wszystkich pojawił się przedmiot Metody matematyczne w planowaniu i analizie eksperymentu, który ma pomóc przy obróbce wyników różnego rodzaju pomiarów. Kolejną nowość stanowi przedmiot Podstawy biznesu, który został wprowadzony w celu ułatwienia absolwentom Wydziału Chemicznego prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

– Na wydziale mamy również nowe specjalności wprowadzone zgodnie z potrzebami rynku Unii Europejskiej: biotechnologia farmaceutyczna ibioinformatyka oraz medicinal chemistry. Ponadto możemy się pochwalić badaniami ukierunkowanymi na potrzeby gospodarki  i rynku pracy, aktywną współpracą z naukowymi placówkami zagranicznymi, udziałem w programach podwójnego dyplomowania, udziałem w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, czyli MONABIPHOT, LLP/Erasmus, Erasmus-Mundus, Leonardo da Vinci – wylicza prof. P Młynarz. A wszystko to z myślą o nowoczesnym podejściu do nauk chemicznych.

Prestiż i pieniądze

Wydział Chemiczny wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu, trzema wydziałami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu wszedł w 2013 r. w skład konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii. Konsorcjum to uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, nadany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Taki status resort nauki przyznaje na pięć lat. Zapewnia on dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 10 mln zł rocznie. Osiem jednostek tworzących WCB pieniądze otrzymywać będzie w latach 2014–2018.

Wydział Chemiczny w tym prestiżowym gronie nie znalazł się przez przypadek, ponieważ głównym celem KNOW jest swobodny wybór zajęć we wszystkich jednostkach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla absolwentów dzięki wdrażaniu nowych technologii. A w tej materii wydział ma spore doświadczenie.

WCB jak do tej pory jest największym konsorcjum naukowym, które otrzymało status KNOW. Polscy naukowcy zaangażowani są tu w opracowanie nowych leków, żywności funkcjonalnej czy naturalnych substancji, które posłużą w prewencji chorób cywilizacyjnych.

Zresztą – jeśli mówimy o biotechnologii, to na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej można ją ukończyć z dyplomem magistra.

–          To jest przyszłościowy kierunek. Powód? W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny rozwój tej dziedziny nauki. Student zdobywa wiedzę w zakresie chemii, biotechnologii, informatyki chemicznej oraz poszerzoną wiedzę z zakresu biologii. Po ukończeniu nauki jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w nowoczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, biochemicznych, związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Nasza wybitna kadra na tym kierunku kształci w zakresie inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, biokatalizy, chemii i biochemii ekologicznej oraz projektowania nowych leków – mówi prof. A. Trochimczuk.

Wychodząc naprzeciw pasjonatom nauk chemicznych, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej od wielu lat współpracuje z młodzieżą szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Wrocławia i z Dolnego Śląska. Jak zapewniają nauczyciele akademiccy, młodzież sprofilowanych szkół o charakterze biologiczno-chemicznym potrafi być bardzo dobrze przygotowana merytorycznie.

– Pomagamy zdolnym uczniom. Zapraszamy ich do siebie, aby jeszcze przed etapem studiów zadzierzgnęli kontakt z naukowcami i eksperymentowali w naszych dobrze wyposażonych laboratoriach, o których szkoły mogą tylko pomarzyć. Włączamy się w coroczny Festiwal Nauki. Współpracując z młodymi ludźmi, staramy się im dać narzędzia i metody do poszerzania swoich umiejętności. Wielu z nich zostaje naszymi studentami, co oczywiście nas cieszy – wyjaśnia prof. A. Trochimczuk.

W marcu tego roku zakończył się z powodzeniem IX Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik eksperymentuje”. Konkurs organizuje Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej. W tegorocznej edycji wzięło udział 167 uczniów z 36 gimnazjów z Dolnego Śląska. W podsumowaniu tegorocznej edycji konkursu Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. A. Trochimczuk powiedział do uczniów: „Mam nadzieję, że udział w tym konkursie przekona was, żebyście związali swoje losy z chemią i za kilka lat wybrali studia chemiczne. Chemia to wspaniała dziedzina nauki, która kreuje naszą przyszłość. To m.in. nowe materiały i paliwa czy ochrona środowiska, a zatem bardzo ważne kwestie, które wpływają na nasze życie i jego jakość”.

– Redakcja „Monitora Biznesu” przyłącza się do tych słów. Dodajmy, że wydział w tym roku znalazł się wśród nominowanych do prestiżowego tytułu EuroSymbol 2016.

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA