fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Powstanie Warszawskie

Wzrasta świadomość Polaków o bohaterskim zrywie powstańców

Fotorzepa / Adam Burakowski
Większość Polaków datę 1 sierpnia 1944 r. kojarzy z Powstaniem Warszawskim. Ponad 90 proc. badanych uważa, że było to ważne wydarzenie w naszej historii.

Z roku na rok rośnie wiedza Polaków na temat Powstania Warszawskiego. Coraz więcej osób uważa też, że było to wydarzenie istotne – takie wnioski płyną z badania, które na kilka dni przed 75. rocznicą wybuchu walk powstańczych na zlecenie Narodowego Centrum Kultury przeprowadził Ipsos.

1 sierpnia 1944 r. jako datę wybuchu powstania wskazuje 45 proc. badanych, ale kolejnym 21 proc. data ta kojarzy się z powstaniem w Warszawie. Oznacza to, że dwóm na trzech badanych data 1 sierpnia 1944 r. kojarzy się z Powstaniem Warszawskim. W porównaniu z badaniem CBOS sprzed pięciu lat to duży wzrost. W 2014 r. jedynie co druga ankietowana osoba potrafiła prawidłowo skojarzyć tę datę.

Rzeczpospolita

Mimo pewnej poprawy okazuje się, że jedna czwarta badanych nie ma pojęcia, co wydarzyło się przed 75 laty. Aż 16 proc. data ta nie kojarzy się z żadnym wydarzeniem historycznym, niektórym zaś z Bitwą Warszawską czy rzezią na Wołyniu.

Prawidłowe skojarzenia z datą 1 sierpnia 1944 r. najczęściej wyrażały osoby uczące się lub studiujące oraz emeryci, jak również osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego. Brak skojarzeń z tą datą częściej wykazywały osoby z wykształceniem podstawowym, renciści, osoby zajmujące się domem oraz mieszkańcy województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego.

Przeczytaj: Michał Szułdrzyński: Oddajmy im hołd o Godzinie „W”

Za główne źródło wiedzy o Powstaniu Warszawskim niemal połowa ankietowanych uznała szkołę. Z prasy, radia i telewizji informacje na ten temat czerpie co czwarty badany. Wiedza o Powstaniu Warszawskim upowszechnia się także za pomocą filmów, książek oraz internetu.

Większość Polaków uważa Powstanie Warszawskie za zdarzenie ważne w osobistym wymiarze. Znaczna część badanych przypisuje mu bardzo duże (46 proc.) lub raczej duże (45 proc.) znaczenie. „Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrósł o 5 punktów procentowych odsetek osób deklarujących, że Powstanie Warszawskie jest dla nich ważne. Tym samym obserwujemy pierwszy raz od dwudziestu pięciu lat zauważalny wzrost deklaracji badanych w tym aspekcie" – zauważają autorzy badania. Wśród mieszkańców województwa mazowieckiego Powstanie Warszawskie uznają za ważne niemal wszyscy (96 proc.), zaś nieco mniej – ponad dwie trzecie – w województwie wielkopolskim (69 proc.) czy lubuskim (76 proc.).

Komentarz historyczny Jerzego Haszczyńskiego: Za późno na sprawiedliwość

Z badań wynika, że 1 sierpnia o godz. 17 na minutę zatrzymuje się 66 proc. mieszkańców Warszawy i aż 33 proc. mieszkańców małych miast liczących do 20 tys. mieszkańców.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA