fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauka

Wrodzona umiejętność “czytania z oczu”

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Za zdolność do rozumienia myśli i uczuć innej osoby na podstawie kontaktu wzrokowego odpowiedzialne są geny. Ta cecha wiąże się również w interesujący sposób z anoreksją i autyzmem.

Za zdolność do rozumienia myśli i uczuć innej osoby na podstawie kontaktu wzrokowego odpowiedzialne są geny. Ta cecha wiąże się również w interesujący sposób z anoreksją i autyzmem.

Dwadzieścia lat temu zespół naukowców z University of Cambridge opracował test “empatii poznawczej", zwany w skrócie “Eyes Test”. Ujawnił on, że ludzie mogą szybko interpretować, co inna osoba myśli lub czuje, patrząc jej w oczy. Okazało się również, że niektórzy z nas są w tym lepsi od innych. Kobiety przeciętnie osiągają w tym teście wyższe wyniki niż mężczyźni.

Teraz ten sam zespół, współpracujący z firmą 23andMe, wraz z naukowcami z Francji, Australii i Holandii, prezentuje wyniki nowego badania skuteczności tego testu na 89 000 ochotnikach na całym świecie. Badania prowadzili Varun Warrier, student z Cambridge i profesorowie Simon Baron-Cohen, dyrektor Autism Research Centre na Uniwersytecie w Cambridge oraz Thomas Bourgeron z Uniwersytetu Paryskiego Diderota i Instytutu Pasteura.

Wyniki ponownie potwierdziły, że kobiety przeciętnie osiągają w “Eyes Test” lepsze wyniki .

Co ważniejsze, zespół dowiódł, że poziom tej umiejętności zakodowany jest w genach. Zidentyfikowane zostały również regiony genetyczne na chromosomie 3. u kobiet, których zdolność do "czytania z oczu" była wysoka. Co ciekawe, wyniki testów u mężczyzn nie były związane z genami w tym konkretnym obszarze chromosomu 3.

Najbliższe geny na tym niewielkim odcinku obejmują LRRN1 (Leucine Rich Neuronal 1), które jest wysoce aktywne w części zwanej prążkowiem. Za pomocą skanowania mózgu odkryto, że odgrywa ono dużą rolę w empatii poznawczej. Zgodnie z tym, regiony genetyczne, które przyczyniają się do wyższych wyników w “Eyes Test”, wpływają na objętość prążkowia.

Poprzednie badania Simona Baron-Cohena wykazały, że osoby z autyzmem i anoreksją mają tendencje do skrajnych wyników w testach empatii poznawczej. Zespół potwierdził wcześniejsze wnioski z prac profesora, który jako pierwszy sformułował teorię różnych typów mózgu i tego, w jaki sposób wykształciły one mechanizmy przetwarzania informacji specyficzne dla płci, bazujące na pojęciach empatii i myślenia systemowego. Twierdził, że anoreksja jest na przeciwnym biegunie niż autyzm. Dotyka osób o typie empatycznym a autyzm wprost przeciwnie.

Badanie oparte na “Eyes Test” i skanowaniu mózgu potwierdziły, że regiony genetyczne, które przyczyniają się do wyższych wyników, mają związek z występowaniem anoreksji, ale nie z autyzmem. Być może dlatego, że pociąga on za sobą zarówno cechy społeczne, jak i nie-społeczne, a “Eyes Test” mierzy jedynie te pierwsze.

"To największe badanie empatii poznawczej na świecie - mówi Varun Warrier. - Jest to również pierwsza analiza próbująca skorelować wyniki testu z rodzajem ludzkiego genomu. To ważny krok naprzód w dziedzinie neuronauki społecznej i dodaje jeszcze jeden element do zagadki, co może powodować zróżnicowanie poziomu empatii poznawczej u różnych osób".

"To nowe badanie wykazuje, że empatia jest częściowo genetyczna, ale nie powinniśmy zapominać o innych ważnych czynnikach społecznych, takich jak wczesne wychowanie i doświadczenie po urodzeniu" - podsumowuje prof. Bourgeron.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA