fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kraj

Pieniądze na nowe drogi i specjalistyczny sprzęt

Fotorzepa, Adam Burakowski
Od wtorku 8 listopada m.in. samorządy mogą składać wnioski o dotacje na zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
O te pieniądze (16 mln zł) z nowego programu regionalnego dla Wielkopolski mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz jednostki zależne od JST, a także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, ochotnicze straże pożarne (OSP), ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, a także Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Podmioty te mogą otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące zakupu sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.
– Budżet konkursu jest stosunkowo niski, co wynika z obostrzeń Komisji Europejskiej, która w początkowej fazie negocjacji nowego programu w ogóle nie chciała zgodzić się na wsparcie tego typu projektów. Sądząc po zainteresowaniu konkursem i niewielką kwotą ogółem na całe działanie, spodziewamy się wniosków na sumę znacznie przewyższającą dostępne środki – mówi „Rzeczpospolitej" Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.843 km dróg przebudowano dzięki pieniądzom z programu regionalnego na lata 2007–2013
Każda ubiegająca się o wsparcie OSP musi posiadać zaświadczenie wystawione przez Państwową Straż Pożarną o zapotrzebowaniu danej jednostki na sprzęt objęty projektem. Uprawnione podmioty mogą złożyć tylko po jednym wniosku. W przypadku złożenia ich większej liczby przez tego samego wnioskodawcę wszystkie aplikacje zostaną odrzucone. Wnioski można składać do Urzędu Marszałkowskiego do 16 grudnia br., a dotowane projekty muszą być zrealizowane do 30 czerwca 2017 r.31 wozów strażackich zakupiono dzięki dotacjom z programu na lata 2007–2013
Również od wtorku (do 15 grudnia br.) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich może się ubiegać o dotacje związane z drogami. Chodzi o cztery rodzaje inwestycji. Pierwszy to: budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Drugi to: budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, trzeci – budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a czwarty dotyczy poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemu zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową. W tym konkursie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ma do rozdysponowania 420 mln zł. To pieniądze na wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego).
– Z rozmów prowadzonych z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich wynika, że planowane jest złożenie kilkunastu projektów wyczerpujących dostępne w konkursie kwoty. Realizacja inwestycji w drogi wojewódzkie rozłożona będzie na kilka lat, jednak konieczność osiągania wartości wskaźników narzuconych przez Komisję Europejską, wyrażonych długością dróg, była bezpośrednią przyczyną ogłoszenia konkursu już w br. – tłumaczy Zobel.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA