fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Krytycznych uwag wobec strategii rynku nie zabraknie

Fotorzepa, Robert Gardziński
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego. Do 21 marca można zgłaszać do niego uwagi. Tych z pewnością nie zabraknie. Nad dokumentem ma czuwać pełnomocnik ministra finansów.

Projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego w końcu ujrzał światło dzienne. Dokument, który liczy 83 strony, ma być podstawą do dyskusji na temat ostatecznego kształtu strategii. A jak podkreślają uczestnicy rynku, jest o czym dyskutować.

Uczciwie trzeba jednak przyznać, że sukcesem jest już samo przygotowanie i opublikowanie projektu strategii. Od wielu lat środowisko rynku kapitałowego upominało się o stworzenie takiego dokumentu, ale do tej pory próby te kończyły się, zanim na dobre się rozpoczęły. Tym razem jednak wydaje się, że starania nie pójdą na marne.

– Kilka lat temu Izba Domów Maklerskich zainicjowała publiczną debatę na temat konieczności opracowania rządowej strategii dla rynku kapitałowego. Zmiany, jakie zaszły na rynkach w ostatnich latach, wymagają określenia nowych kluczowych działań niezbędnych dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce – mówi Waldemar Markiewicz, prezes IDM.

Potrzebę stworzenia strategii dostrzegło w końcu też Ministerstwo Finansów. Jak mówiła na łamach czwartkowej „Rzeczpospolitej" minister Teresa Czerwińska, dokument ten ma „nadać kierunki, pokazać cele i instrumenty do ich realizacji". Co więc znajdziemy w projekcie strategii? Jednym z celów jest zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Zwiększony ma być m.in. wskaźnik kapitalizacji notowanych spółek w stosunku do PKB z obecnych 35 proc. do 50 proc. w 2023 r., a docelowo nawet 75 proc. w 2030 r. Celem strategii ma być także wzrost o 100 proc. współczynnika płynności obrotu m.in. na rynku akcji, a także zwiększenie poziomu stopy oszczędności gospodarstw domowych z 2,6 proc. do około 8 proc. w 2025 r. i około 11 proc. w 2030 r. MF przygotowało także szczegółowe pomysły, które mają pomóc rynkowi kapitałowemu (w sumie jest ich 60). Mowa jest m.in. o zachętach podatkowych dla emitentów i inwestorów, wzmocnieniu ładu korporacyjnego również w spółkach Skarbu Państwa. Te miałyby dążyć także do tego, aby ich poziom wskaźnika C/Z był podobny jak w przypadku porównywalnych spółek z Unii Europejskiej. Duży nacisk położono również na regulacje.

Publikacja projektu strategii oznacza także rozpoczęcie konsultacji publicznych. Te mają potrwać do 21 marca.

– Sukces strategii zależy od całego rynku. Kluczową kwestią jest nadchodzący proces konsultacji społecznych i późniejsza implementacja poszczególnych zapisów. Najważniejsze jest to, żeby wszyscy interesariusze rynku przyjęli na siebie silne zobowiązanie, żeby razem wdrażać strategię. Wiele kierunków działań wytyczonych w strategii jest zbieżnych z inicjatywami, które ujęliśmy w strategii #GPW2022 – mówi Marek Dietl, prezes warszawskiej giełdy.

Uczestnicy rynku podkreślają, że publikacja projektu strategii jest bardzo ważnym krokiem, ale też nie ukrywają, że bez krytycznych uwag się nie obędzie.

– Pozytywnie oceniamy wiele kierunków zmian, np. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ten obszar, wskazanie konieczności, aby rząd był prekursorem stosowania zasad ładu korporacyjnego, większe zaangażowanie izb gospodarczych w tworzenie legislacji oraz rozwiązań pozalegislacyjnych, obniżenie opłat dla uczestników rynku czy zmniejszenie podatków dla oszczędzających długoterminowo – mówi Małgorzata Rusewicz, prezez Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Nie ukrywa ona przy tym, że w projekcie strategii brakuje pewnych elementów.

– Rozczarowaniem jest nieuwzględnienie kwestii funduszy emerytalnych, których znaczenie dla rynku i społecznego zaufania do niego nie powinno być zignorowane. Niepewność prawna związana z reformami systemu emerytalnego, w tym OFE, zgodnie ze strategią jest jedną z barier rozwoju rynku. Również brak propozycji mających podnieść poziom oszczędności w IKE i IKZE pozostaje niezrozumiały – podkreśla Rusewicz.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA