fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2017

MOTO POWER: Unijny program dla rozwoju motoryzacji w Polsce

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs, w którym w ramach tzw. innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przetestowane zostaną na uczelniach tzw. krótkie cykle kształcenia (1-2 letnie). Ich celem będzie przygotowanie uczestników dotowanych projektów do wykonywania zawodu w przemyśle motoryzacyjnym.
Bloomberg
Nowe, pilotażowe dotacje dla uczelni wyższych mają przynieść wykwalifikowane kadry dla sektora motoryzacji.

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs, w którym w ramach tzw. innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przetestowane zostaną na uczelniach tzw. krótkie cykle kształcenia (1-2 letnie). Ich celem będzie przygotowanie uczestników dotowanych projektów do wykonywania zawodu w przemyśle motoryzacyjnym.

– Celem projektu jest dostarczanie branży motoryzacyjnej wykwalifikowanych specjalistów, przy jednoczesnym przetestowaniu nowej formy zdobywania kompetencji, jakim jest nauka na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) – mówi Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju. I jak przypomina aktualnie w naszym kraju uczelnie wyższe nie przyznają kwalifikacji na 5. Poziomie PRK, a stanowi on pomost pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomach odpowiadających edukacji średniej, a szkolnictwem wyższym. Ponadto, odgrywa ważną rolę w kontekście poszukiwania zatrudnienia, gdyż stanowi połączenie zorientowania na rynek pracy z możliwością kontynuowania kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego. Co ważne, kształcenie w ramach 5. Poziomu PRK odbywa się we współpracy ze środowiskiem pracodawców (kształcenie dualne) i umożliwia zdobycie praktycznych kompetencji i umiejętności, które odpowiadają zapotrzebowaniu lokalnego i regionalnego rynku pracy.

– W sytuacji, kiedy brakuje nam jako krajowi wykwalifikowanych kadr do pracy w sektorze motoryzacyjnym i możemy ten brak zniwelować poprzez użycie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jest to jak najbardziej uzasadnione – uważa Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

– Mam wrażenie, że sektor motoryzacji jest teraz na celowniku EFS. To kolejny konkurs nakierowany na potrzeby tej branży (w II kwartale br. ogłoszono konkurs skierowany do publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, z pulą 100 mln zł na kształcenie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym także na programy stażowe i przygotowujące absolwentów do pracy u konkretnego pracodawcy. Jesienią z kolei ma być utworzona sektorowa rada ds. kompetencji także dla motoryzacji – wylicza Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich w Konfederacji Lewiatan. I jak uważa są to działania słuszne. - Skoro motoryzację uznano za sektor strategiczny, a jego rozwój już teraz pozwala konkurować Polsce na rynkach światowych, a jednocześnie ma duży potencjał wzrostu, to taka koncentracja wsparcia jest zasadna – tłumaczy ekspertka. W jej ocenie konkurs dotyczący krótkich form nauczania nawet bardziej odpowiada na potrzeby branży.

– Kluczowe, aby programy te były wypracowane faktycznie we współpracy z biznesem – przedsiębiorcami z tego sektora, którzy maja doświadczenie w kształceniu kadr, zarówno dokształcaniu własnych pracowników, jak i przygotowywaniu nowych – mówi Lelińska przypominając, że dotychczas liderzy rynku w dużej mierze brali na siebie zarówno ciężar organizacji, jak i finansowania przygotowania pracowników. To ogromne nakłady, ale też i doświadczenie, z którego warto korzystać.

– Teraz szansę na wykwalifikowane kadry będą mieli także mniejsi gracze. Ważne, aby wypracowane programy były elastyczne, aby uwzględniać na bieżąco zmiany technologiczne, nowe sposoby organizacji pracy, kanały kontaktu z klientami. A trzeba pamiętać, że od konkursu do upowszechniania tego wsparcia minie zapewne kilka lat – zauważa ekspertka.

Jakie uczelnie?

– Dofinansujemy projekty uczelni wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego – podkreśla Paweł Chorąży. Chodzi o: automatykę, robotykę, elektronikę, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę, transport, zarządzanie i inżynierię produkcji oraz inżynierię testową. Co prawda, jak tłumaczy wiceminister, nie ma żadnego ograniczenia geograficznego jeśli idzie o uczelnie, które mogą się ubiegać o środki, ale jak można domniemywać najbardziej zainteresowane będą te z województw, w których prężnie rozwija się sektor motoryzacyjny.

Nabór wniosków od uczelni rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 października br. Będzie prowadzony elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych. Resort rozwoju planuje rozstrzygnąć konkurs w terminie ok. sześciu miesięcy od zakończenia naboru.

Konkursy w POWER

Konkurs ogłoszony przez resort rozwoju to niejedyny nabór wniosków o dofinansowanie z POWER. Tylko w lipcu w tym programie już trwa lub wystartuje łącznie szesnaście konkursów, z czego siedem jest kierowanych m.in. do przedsiębiorców. Organizują je: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (dwa), Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dwa). Przykładowo ta ostatnia czeka na projekty szkoleniowo-doradcze skierowane do przedstawicieli mikro, małych i średnich firm. O te granty mogą ubiegać się m.in. organizacje pracodawców i organizacje samorządu gospodarczego. Z kolei resort pracy w okresie od 5 lipca do 7 sierpnia oferuje m.in. instytucjom szkoleniowym oraz przedsiębiorstwom społecznym granty na przeszkolenie pracowników instytucji rynku pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES.

 

POWER dla motoryzacji

 

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA