Biznes

Debata Rzeczpospolitej: „Debata I: Filar I – Zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka”

Rzeczpospolita rozpoczyna cykl debat "Biznes i prawa człowieka". Pierwsza debata już dziś. Zapraszamy do oglądania

Dzisiejsze tematy debaty:

Krajowy Plan Działań dot. wdrażania Wytycznych ONZ i obszary działań w nim przewidziane

Znaczenie jednoznacznego określenia oczekiwań dotyczących poszanowania praw człowieka przez biznes (vide: jednoznaczne sformułowania w wybranych KPD innych krajów)

Kształtowanie prawa i polityk (raportowanie pozafinansowe, ochrona sygnalistów, itd.)

„Państwo daje dobry przykład"(Leading by example), czyli rola spółek Skarbu Państwa

Narzędzia oddziaływania na przedsiębiorstwa: rola gwarancji kredytowych, kształtująca odpowiedzialne postawy rola zamówień publicznych

Zaproszeni eksperci:

1. Jacqueline Kacprzak, koordynator zespołu ds. CSR i kontaktów z interesariuszami, biuro ministra, Ministerstwo Rozwoju

2. dr Justyna Pożarowska, radca generalny Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych

3. Beata Faracik, prezeska zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

4. Irena Dawid-Olczyk, prezeska La Strady

5. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

6. Agnieszka Wielowieyska, ambasador tytularny Wydział Praw Człowieka i Promocji Demokracji, Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Moderator debaty: Zuzanna Dąbrowska, "Rzeczpospolita"

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL