Kwestię obowiązku informowania pacjenta kwalifikowanego do szczepienia obowiązkowego o możliwości uzyskania świadczenia kompensacyjnego za działania niepożądane szczepionek poruszył dr Radosław Tymiński, radca prawny, autor bloga PrawaLekarzy.pl.

Zgodnie z obowiązującą od 27 stycznia nowelizacją ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, za NOP po szczepieniu ochronnym, które zostanie przeprowadzone po 1 stycznia 2023 r. i szczepieniu przeciw Covid-19, przeprowadzonym od grudnia 2020 r., przysługiwać będzie świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (FKSO). Chodzi o ciężkie NOP, objawiające się w postaci wstrząsu anafilaktycznego lub wymagające hospitalizacji powyżej 14 dni. Najniższym świadczeniem są 3 tys. zł za wstrząs anafilaktyczny, a najwyższym 100 tys. zł za NOP, który wymagał ponad 120-dniowego pobytu w szpitalu. Wnioski o świadczenie z FKSO można składać do Rzecznika Praw Pacjenta od 12 lutego 2022 r.

Czytaj więcej

Pierwsze wnioski o świadczenia za NOP już od 12 lutego

Pytany przez medyków, czy w związku z wejściem w życie ustawy o FKSO, lekarz powinien informować pacjenta kwalifikowanego do szczepienia o możliwości uzyskania świadczenia na wypadek NOP, dr Tymiński odpowiada, że przepisy nie przewidziały obowiązku osoby kwalifikującej do szczepienia lub wykonującej szczepienie informowania o możliwości takiego świadczenia. „Niemniej należy podkreślić, że prawo do uzyskania świadczenia kompensacyjnego za działania niepożądane szczepień jest prawem pacjenta (choć nie zostało umieszczone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Z tego powodu do prawa tego znajduje zastosowanie art. 11 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinien udostępnić tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym” – tłumaczy na blogu mec. Tymiński.

Jednocześnie zachęca medyków do informowania o możliwości uzyskania świadczenia kompensacyjnego, zwłaszcza osoby odmawiające szczepień obowiązkowych i umieszczania w dokumentacji medycznej adnotacji takiej jak: „Poinformowano opiekuna prawnego o tym, że w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego lub działania niepożądanego wymagającego hospitalizacji, istnieje możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego od Rzecznika Praw Pacjenta”. Mec. Tymiński dodaje, że tego rodzaju adnotacja może w niektórych sytuacjach mieć istotne znaczenie prawne.