Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 maja 2019 r zawiera 288 pozycji. Na liście znalazły się m.in. insuliny, szczepionki przeciwko odrze, leki przeciwzakrzepowe i środki przyjmowane przy padaczce czy astmie, a także preparaty mlekozastępcze - czytamy w medonet.pl. Pacjenci mogą mieć problem z dostaniem wymienionych na niej produktów.

Jak informuje serwis, w obwieszczeniu Ministra Zdrowia znalazły się leki, które potrzebującym ich chorym umożliwiają normalne funkcjonowanie. Zagrożone brakiem dostępności na terenie Rzeczpospolitej są niektóre insuliny m.in.: Actrapid Penfill, Mixtard, Insuman i Humalog. Na wykazie znajdują się także zawiesiny do nebulizacji Pulmicort i aerozole inhalacyjne Berodual; przeciwpadaczkowy Vimpat oraz leki przeciwzakrzepowe: Clexane, Fragmin i Xarelto.

Na liście opublikowanej przez MZ są także np. krople do oczu Combigan i roztwór do wstrzykiwań Neulasta, stosowany u pacjentów z chorobą nowotworową. W wykazie zamieszczono leki Zypadhera i Rispolept, stosowane m.in. przez pacjentów ze schizofrenią, oraz lek Anafranil o działaniu przeciwdepresyjnym. Zagrożony brakiem dostępności jest też lek Concerta, stosowany m.in. w leczeniu ADHD. Mogą pojawić się również problemy z dostępnością ośmiu preparatów mlekozastępczych (Bebilon pepti 2 DHA, Infatrini Peptisorb, Neocate Junior, Neocate LCP, Nutramigen 1 LGG, Nutramigen 2 LGG, Nutramigen 3 LGG, Nutramigen PURAMINO).

Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności

Zgodnie z tzw. ustawą antywywozową, obowiązkiem inspektorów farmaceutycznych działających w poszczególnych województwach jest monitorowanie i zgłaszanie do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informacji o lekach, które spełniają kryteria deficytu. Na tej podstawie Minister Zdrowia kompletuje listę preparatów, których dostępność powinna być szczególnie chroniona. Na wykazie umieszcza się leki, których brakuje w przynajmniej 5 proc. aptek w danym województwie.