Program powstał we współpracy z Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.