Jak poinformował w mediach społecznościowych Stanisław Puchniewicz, zięć Liedela, zmarły odszedł „po ciężkiej walce z chorobą” Covid-19. Informację o śmierci potwierdził Polski Związek Rugby, którego Liedel przez kilka miesięcy 2015 roku był prezesem.

Krzysztof Liedel to wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas i Akademii Obrony Narodowej. W latach 2005-2007 w MSWiA był naczelnikiem Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego, członkiem Stałej Grupy Eksperckiej Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym i kierownikiem zespołów zadaniowych Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (AON), nauk o polityce (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz organizacji i zarządzania (WAT).

W 2015 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2019 roku kandydował do Sejmu z list SLD.