Do kupienia jest mieszkanie nr 5 przy ul. Grójeckiej 20b. Ma 82,77 mkw. powierzchni. Razem z lokalem miasto odda też w wieczyste użytkowanie – do 3 października 2101 roku – ułamkową część gruntu (0,0462) pod ochockim budynkiem. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze sześciokondygnacyjnego bloku wybudowanego w 1938 roku. Lokal składa się z siedmiu pomieszczeń i dwóch balkonów.Do mieszkania przypisany jest także udział we wspólnych częściach budynku i jego urządzeń.

– Cena wywoławcza całej nieruchomości: 630 tys. zł (cena lokalu: 600 tys. zł, cena udziału w gruncie: 30 tys. zł)– Wadium: 70 tys. zł

Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu zostanie doliczony VAT w wysokości 22 procent. (Opłaty te wynoszą: pierwsza – 25 procent ceny działki osiągniętej w przetargu, opłaty roczne – 1 procent tej ceny).

– Przetarg odbędzie się 12 grudnia tego roku o godz. 10 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta przy pl. Starynkiewicza 7/9.

Miasto w tym samym budynku sprzedaje także inny lokal, oznaczony nr. 22/23/24/25, o powierzchni 97,87 mkw., który znajduje się na drugim piętrze. Lokal składa się z 14 pomieszczeń i dwóch balkonów. Do mieszkania przypisany jest udział w wysokości 0,0546 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń oraz taki sam udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, także do 2101 roku.

– Cena wywoławcza całej nieruchomości: 735 tys. zł (cena lokalu: 700 tys. zł, gruntu: 35 tys. zł)

– Wadium: 80 tys. zł– Przetarg odbędzie się 11 grudnia tego roku o godz. 10 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) Urzędu Miasta przy pl. Starynkiewicza 7/9.Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami miejskiego BGN. Lokale można wcześniej oglądać po uzgodnieniu terminu z Zakładem Nieruchomości Wspólnych nr 3 przy ul. Raszyńskiej 32/44.

• zapoznaj się z informatorem przetargowym, który można kupić w ochockim Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Grójeckiej 17a za 50 zł,• sprawdź termin składania ofert,• na rachunek bankowy dzielnicy wpłać wadium i zgłoś udział w przetargu. Karta zgłoszeniowa jest dołączona do informatora przetargowego,• jeśli wygrasz przetarg, musisz nie później niż trzy dni przed podpisaniem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu uiścić kwotę równą 100 proc. ceny mieszkania osiągniętej w przetargu oraz pierwszą opłatę z tytułu wieczystego użytkowania części gruntu,• jeśli jako nabywca nie stawisz się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy, prezydent Warszawy może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.