Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował, że w ciągu ostatniej doby do Wisły trafiło ponad 173 tysiące m

nieczystości.

Od początku awarii oczyszczalni Czajka jest to już łącznie 3 404 988 m

3

.

Inspektorzy WIOŚ w piątek przeprowadzili również oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości. Nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych.

Poinformowano, że zapach ścieków był wyczuwalny. Potwierdzono, że ścieki nadal są ozonowane, podczyszczane mechanicznie oraz że miejsce awaryjnego zrzutu ścieków otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową.

Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. W jej efekcie nieczystości – poddane ozonowaniu i oczyszczane mechanicznie – są zrzucane do Wisły.