O Rzezi Wołyńskiej i związanymi z nią napięciami z Ukraińcami.

 

O słowach wicepremiera Morawieckiego o 500+ na kredyt.

O zakończonym niedawno w Warszawie szczycie NATO.