Z Kamilem Zaradkiewiczem rozmawialiśmy o Trybunale Konstytucyjnym i o tym, jak zakończyć spór.

Z Tomaszem Zimochem rozmawialiśmy o Rio, dopingu, jego nowej książce i mediach publicznych.