Dr Piotr Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski: unijna procedura praworządności.

 

Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy:

 

Agata Łukaszewicz, dziennikarka działu prawa "Rzeczpospolitej".