Dofinansowanie mogą uzyskać innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej. Pieniędzmi na nie dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z programu sektorowego INNOSTAL, który jest jednym z czternastu programów sektorowych prowadzonych przez Centrum w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).

– Sektor stalowy to kolejna ważna gałąź polskiej gospodarki, która chce rozwijać się w oparciu o innowacje. Program INNOSTAL ma być ich katalizatorem, a równocześnie, poprzez dofinansowanie z NCBR, znacząco ograniczać ryzyko inwestycyjne – mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Utworzony z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo–Handlowej program INNOSTAL ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 r. Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotacje na projekty obejmujące prace nad nowymi produktami i technologiami, ale także ograniczające negatywny wpływ sektora hutniczego na środowisko naturalne.

– INNOSTAL jest kolejnym programem NCBR, który powstał w odpowiedzi na potrzeby ważnej branży krajowej gospodarki. To duża szansa dla sektora stalowego i hutniczego na dalszy rozwój w oparciu o innowacyjne projekty i technologie. To program, w ramach którego wspieramy prace badawczo–rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone przez branżę, której produkty, wykorzystywane są przez nas wszystkich. Dlatego tak ważny jest rozwój będących ich podstawą technologii. Współfinansujemy najlepsze innowacyjne projekty, bo trwalsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne rozwiązania oznaczają korzyści dla całego społeczeństwa – tłumaczy prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR.

Aktualnie NCBR prowadzi 9 konkursów skierowanych do przedsiębiorstw

Dla wszystkich firm

To drugi konkurs w programie INNOSTAL (pierwszy odbył się w ubiegłym roku). – W tej edycji pragniemy zachęcić do aplikowania zwłaszcza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – mówi prof. Nawrat. – O dotacje mogą starać się firmy bez względu na ich wielkość, a więc firmy duże, jak i te z sektora MŚP. Wnioski mogą składać samodzielnie lub w konsorcjach z innych firmami. Możliwa jest więc współpraca pomiędzy wszystkimi rodzajami przedsiębiorstw – wtóruje Piotr Pryciński, wicedyrektor działu zarządzania programami w NCBR.

Na realizację dotowanych projektów przewidziano maksymalnie trzy lata. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, a maksymalna 30 mln zł. Dzięki ułatwieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac badawczo–rozwojowych (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac badawczo–rozwojowych w działalności gospodarczej, takie jak np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Udana premiera

NCBR spodziewa się, że w bieżącym konkursie wpłynie wiele wniosków wysokiej jakości. Da takiej oceny sytuacji upoważniają wyniki premierowego konkursu.

– W pierwszej edycji dofinansowanie uzyskało 20 spośród 21 zgłoszonych projektów (jeden wpłynął od konsorcjum firm), co potwierdza, że branża jest nie tylko chętna do wdrażania nowatorskich koncepcji, ale przede wszystkim, że jej projekty są przemyślane i doskonale przygotowane. Liczymy na to, że w bieżącym konkursie będzie podobnie, tym bardziej, że produkty sektora stalowego znajdują zastosowanie m.in. w budownictwie, przemyśle, energetyce i transporcie – mówi prof. Nawrat.

Spośród dwudziestu dofinansowanych w pierwszym konkursie projektów połowa dotyczyła nowych wyrobów stalowych, a co piąty materiałów wsadowych i stopów lub optymalizacji zużycia energii, mediów, materiałów wsadowych oraz narzędzi i osprzętu hutniczego. Łącznie 134 mln zł (budżet zwiększono ze 120 mln zł) trafiło na bardzo zróżnicowane projekty, od technologii obróbki cieplnej, poprzez nowatorskie szyny kolejowe i recykling odpadów kompozytowych, aż po technologie generowania energii elektrycznej. Najwięcej pomysłów powstało w województwie śląskim (15). Cztery wnioski wpłynęły ze Świętokrzyskiego i po jednym z Mazowsza i Małopolski. Aż 18 wniosków złożyły firmy duże, jeden projekt przygotowała mikrofirma a dwa – średnie przedsiębiorstwa.

Firmy i ich konsorcja mają teraz sporo czasu na dopracowanie kolejnych wniosków o dotacje. NBCR wnioski firm będzie przyjmowało od 9 października do 8 grudnia br. Centrum liczy, że wpłynie przynajmniej jeden wniosek w piątym obszarze badawczym programu dotyczącym innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska, bo – jak przypomina Piotr Pryciński – w pierwszym konkursie był to jedyny obszar, w którym firmy nie złożyły ani jednego wniosku.

Szczegółowe informacje o aktualnym konkursie w programie INNOSTAL są dostępne na stronie NCBR.

 

 INNOSTAL dla branży stalowej