Pokazuje sytuacje i zjawiska zagrażające skuteczności systemu motywacyjnego w firmie, prezentując jednocześnie działania profilaktyczne. Okazuje się bowiem, że nawet wysokie opłacanie pracy ludzi nie gwarantuje ich zaangażowania i lojalności wobec pracodawcy. Podobnie jest z brakiem miejsc pracy na rynku wykorzystywanym często przez menedżerów do obniżania płac. „Uważaj, aby oszczędności na wynagrodzeniach nie doprowadziły do odejścia wartościowych pracowników" – ostrzega autorka, dając wskazówki menedżerom i prezentując ciekawe studia przypadków. Pokazują one m.in., że „modernizując" system motywacyjny w firmie, nie trzeba „kupować" od konsultantów gotowych rozwiązań ani tych, które już się gdzieś sprawdziły. W twojej firmie to, czy ludziom zechce się chcieć, może zależeć od czegoś zupełnie innego.