Tag: Import

Powiązane

Handel

Polska-Czechy – jakimi towarami handlujemy?

Od 2017 roku Polska utrzymuje pozycję drugiego partnera handlowego Czech. Z polskiego punktu widzenia Czechy do końca 2020 r. były naszym drugim rynkiem eksportowym. W br. na drugie miejsce wysunęła się Francja, a Czechy spadły na 3. miejsce.

Kto jest uprawniony do odliczenia VAT-u przy imporcie towarów bez prawa własności do nich

Podmiot chcący odliczyć podatek zapłacony przy imporcie nie musi być właścicielem sprowadzanych wyrobów. Powinien natomiast móc wykazać ich związek z czynnościami opodatkowanymi.

Jak zaksięgować import towarów z Wielkiej Brytanii

Po upływie okresu przejściowego, od 1 stycznia 2021 r. w przypadku VAT, Wielka Brytania traktowana jest jak kraj trzeci. Zatem dostawy towarów, które przed BREXIT traktowane były jako wewnątrzwspólnotowe dostawy i konsekwentnie wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów traktowane są jako eksport i import towarów.

VAT - uproszczona procedura przy imporcie towarów spoza Unii Europejskiej

Podatnicy VAT importujący towary spoza Unii Europejskiej mają prawo wykazać i odliczyć podatek należny od tej czynności korzystając z procedury uproszczonej.

Dostawa towaru importowanego a VAT

Zasadą jest, że z punktu widzenia opodatkowania VAT dostawę uznaje się za wykonaną w państwie rozpoczęcie wysyłki. Istotny wyjątek przewidziano dla towarów importowanych.

VAT: Będzie łatwiej rozliczyć import

Ministerstwo Finansów chce zmienić niekorzystną dla podatnika zasadę odliczenia podatku od importu usług.

Sposób importu równoległego ma duże znaczenie - sprawa wyczerpania prawa do znaku towarowego

Korzystając z unijnej swobody przepływu towarów, każdy może kupić produkt tańszy, a potem sprzedać go drożej. Co na to polskie sądy?

Jakie są skutki nierozliczenia importu usług w terminie

W przypadku importu usług, polski nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego. Jeżeli zakupiona usługa służy wykonywaniu działalności opodatkowanej, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Import jest zwolniony z VAT, gdy towar trafia dalej do UE w ramach WDT

Sprowadzenie towaru spoza Unii z zasady powoduje konieczność zapłaty, oprócz należności celnych, także podatku od towarów i usług. Warto jednak zwrócić uwagę na szczególny przypadek, gdy nie trzeba go płacić.

Czy import usług musi być odpłatny

Zdarza się, że polscy podatnicy nabywają usługi od zagranicznych podmiotów, nie płacąc wynagrodzenia z tego tytułu. Zgodnie z powszechną praktyką takie transakcje nie są uwzględnianie w ich rozliczeniach VAT.