Tag: Import

Powiązane

Handel

Eksport szybko rośnie, jeszcze szybciej import

O przeszło jedną piątą wzrósł w pierwszych 8 miesiącach 2021 r. polski eksport liczony w euro – podał w piątek GUS.

Polska-Czechy – jakimi towarami handlujemy?

Od 2017 roku Polska utrzymuje pozycję drugiego partnera handlowego Czech. Z polskiego punktu widzenia Czechy do końca 2020 r. były naszym drugim rynkiem eksportowym. W br. na drugie miejsce wysunęła się Francja, a Czechy spadły na 3. miejsce.

Kto jest uprawniony do odliczenia VAT-u przy imporcie towarów bez prawa własności do nich

Podmiot chcący odliczyć podatek zapłacony przy imporcie nie musi być właścicielem sprowadzanych wyrobów. Powinien natomiast móc wykazać ich związek z czynnościami opodatkowanymi.

Jak zaksięgować import towarów z Wielkiej Brytanii

Po upływie okresu przejściowego, od 1 stycznia 2021 r. w przypadku VAT, Wielka Brytania traktowana jest jak kraj trzeci. Zatem dostawy towarów, które przed BREXIT traktowane były jako wewnątrzwspólnotowe dostawy i konsekwentnie wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów traktowane są jako eksport i import towarów.

VAT - uproszczona procedura przy imporcie towarów spoza Unii Europejskiej

Podatnicy VAT importujący towary spoza Unii Europejskiej mają prawo wykazać i odliczyć podatek należny od tej czynności korzystając z procedury uproszczonej.

Dostawa towaru importowanego a VAT

Zasadą jest, że z punktu widzenia opodatkowania VAT dostawę uznaje się za wykonaną w państwie rozpoczęcie wysyłki. Istotny wyjątek przewidziano dla towarów importowanych.

VAT: Będzie łatwiej rozliczyć import

Ministerstwo Finansów chce zmienić niekorzystną dla podatnika zasadę odliczenia podatku od importu usług.

Sposób importu równoległego ma duże znaczenie - sprawa wyczerpania prawa do znaku towarowego

Korzystając z unijnej swobody przepływu towarów, każdy może kupić produkt tańszy, a potem sprzedać go drożej. Co na to polskie sądy?

Jakie są skutki nierozliczenia importu usług w terminie

W przypadku importu usług, polski nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego. Jeżeli zakupiona usługa służy wykonywaniu działalności opodatkowanej, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Import jest zwolniony z VAT, gdy towar trafia dalej do UE w ramach WDT

Sprowadzenie towaru spoza Unii z zasady powoduje konieczność zapłaty, oprócz należności celnych, także podatku od towarów i usług. Warto jednak zwrócić uwagę na szczególny przypadek, gdy nie trzeba go płacić.