Tag:

Dywidenda

Powiązane

Finanse w Firmie

Rekordowo wysokie dywidendy w sektorze bankowym

Ponad 21 mld zł popłynie w br. do akcjonariuszy banków. Co najmniej 37 proc. tej kwoty trafi do zagranicznych właścicieli, a tylko 15 proc. – do Skarbu Państwa.

Zasady wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Większość spółek zarejestrowanych w Polsce ma rok finansowy równy rokowi kalendarzowemu. Dla tych spółek nastał czas na sporządzenie sprawozdania finansowego, które zostanie zatwierdzone podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Podczas takiego zgromadzenia może zostać podjęta uchwała o wypłacie dywidendy.

Właściciel Sinsay i Reserved z rekordowymi wynikami. Nowe dane o sprzedaży w Rosji

Gdańska grupa LPP chce w ciągu trzech lat podwoić skalę biznesu. Ogłosiła plan przy okazji publikacji wyników za 2023 rok. Po raporcie Hindenburg Research pokazuje teraz jaka mogła być skala handlu jej towarami w Rosji. Już nie będzie tak zarabiać.

Santander hojny dla akcjonariuszy

Banco Santander wypłaci udziałowcom ponad 6 mld euro dywidendy i ze skupu swych akcji, po doskonałym 2024 r. i udanym początku w 2025 r.

Estoński CIT: problematyczne rozliczenia pomiędzy spółką a jej wspólnikami

Wynagrodzenia wypłacane wspólnikom, inne niż dywidenda, np. za świadczone usługi, wykonywaną pracę, zrealizowane zlecenie lub pełnienie funkcji w ramach powołania jest obarczone ryzykiem podatkowym, które dotyczy wyłącznie spółki korzystającej z estońskiego CIT.

Akcjonariusz bez dywidendy? Muszą być ważne powody

Pozbawienie akcjonariuszy prawa do dywidendy musi być uzasadnione i nie może zmierzać do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

Kiedy pożyczka dla wspólnika jest ryzykowna?

Gdy spółka nie przekazuje zysku do podziału między wszystkich wspólników, a dokonuje transferów pieniężnych wyłącznie na rzecz wybranych beneficjentów, może narazić się na zarzut wypłacania tzw. ukrytej dywidendy.

Warto być akcjonariuszem we Francji

Elitarne spółki z indeksu CAC 40 (Francja) wypłaciły w 2023 r. akcjonariuszom niemal 100 mld euro dywidendy. Był to też wynik wykupu przez nie z rynku własnych akcji, skoczył o 30 proc.

Bankowe dywidendy albo wysokie, albo żadne

Do akcjonariuszy banków może trafić co najwyższej 75 proc. zysku za 2023 r. – uznała Komisja Nadzoru Finansowego. Za to wynik sektora może być rekordowo wysoki.

Dywidenda jest przychodem, jeśli można nią faktycznie dysponować

Opodatkowaniu podlegać powinien jedynie dochód faktycznie uzyskany z dywidendy, a nie możliwość jego otrzymania w wyniku reinwestycji czy zakupie dodatkowych akcji przez fundusz, w którym uczestniczy pracownik.