Tag:

Wyrok

Powiązane

Prawo spólek

Granice ochrony dóbr osobistych. Recenzent nie może bać się pozwu

Ostry język czy nawet podważenie dorobku naukowego ocenianej osoby nie jest wystarczającą podstawą do uznania, że cudze dobra osobiste zostały naruszone.

Tomasz Pietryga: Obrażajmy się nadal i klaszczmy w dłonie z zachwytu

Sąd Najwyższy uznał, że transparent „Mamy durnia za prezydenta” nie znieważył głowy państwa. Szkoda, że swoim orzeczeniem jeszcze bardziej obniża standardy debaty. Zacietrzewienie polityczne niektórych sędziów jest dziś silniejsze od troski o powagę instytucji i język politycznego dyskursu.

Powrót ładu do Trybunału Konstytucyjnego powinien uwzględniać interes obywateli

Anulowanie wyroków w składach z tzw. dublerami musiałoby dotyczyć wszystkich orzeczeń. Eksperci widzą jednak rozwiązania, które mimo wyeliminowania z obrotu prawnego korzystnych dla obywateli czy przedsiębiorców wyroków TK pozwolą uwzględnić ich interesy i prawa.

Nie trzeba mieszkać z dzieckiem, żeby dostać 300+

Przy przyznawaniu świadczenia z programu Dobry Start ważne jest sprawowanie opieki, a nie wspólne zamieszkiwanie. Sąd rozpatrywał sprawę matki, która złożyła wniosek o 300 plus.

Nie tak łatwo o odszkodowanie za spóźniony lot

Po zmianach połączenia lotniczego, za ewentualne opóźnienia odpowiada wyłącznie przewoźnik, który obsługiwał drugi rejs.

Aktor Jerzy S. prawomocnie skazany

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok w sprawie aktora Jerzego S., który za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu zapłaci 12 tysięcy złotych grzywny.

Czy nakaz noszenia maseczki w pracy to mobbing? Jest wyrok sądu

Pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo podwładnych, więc zwolnienie tego, który w czasie pandemii odmówił noszenia maseczki, nie było mobbingiem.

Sąd: rodzice dziecka ukaranego za brak maseczki mogą poskarżyć się na dyrektora

Rodzice ucznia, któremu dyrektor odmówił przyjęcia do szkoły na kolejny rok, bo nie stosował się on do obostrzeń antycovidowych i nie nosił maseczki, mają prawo poskarżyć się do kuratora i rzecznika praw dziecka.

Sąd: chęć zdobycia dowodów przeciwko mężowi nie usprawiedliwia podsłuchiwania

Nawet podejrzenia, że małżonek źle traktuje dzieci, nie usprawiedliwiają podsłuchiwania i nagrywania rozmów osób, które mieszkają z nim pod jednym dachu, na przykład jego rodziców.

Zamiana księżniczki na krasnoludka w przedstawieniu zakończyła się sądem

Za podniesienie głosu na dziecko, które negatywnie wpłynie na jego samopoczucie i zniechęci do uczestnictwa w zajęciach, powinny zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe.