Tag: Euroland

Powiązane

Organizacje

Euroland zdołał na razie uniknąć technicznej recesji

Wzrost gospodarczy w strefie euro zwolnił w końcówce roku, ale nadal był dodatni. Analitycy wskazują, że spadki PKB wciąż są możliwe w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r.

Witold M. Orłowski: Nieszczęśni Chorwaci

Pod cudnym słońcem Adriatyku rozlała się w tym miesiącu fala cierpień.

Biznes: ten kryzys jest argumentem za euro

Szefowie organizacji przedsiębiorców mówią jednym głosem: musimy dążyć do jak najszybszego przyjęcia euro. To korzystne dla gospodarki, obywateli, bezpieczeństwa i pozycji Polski w świecie.

Euro zamiast złotego. Należy to zrobić najpóźniej do 2030 roku

Niech politycy wyznaczą datę przyjęcia euro. W ostatnich latach własna polityka pieniężna przestała być atutem.

Z euro szybciej dogonimy niemiecką gospodarkę

Większość ekonomistów uważa, że przystąpienie do strefy euro przyniosłoby Polsce korzyści ekonomiczne i polityczne, o ile potrafilibyśmy je wykorzystać. Dlatego warto wyznaczyć datę, choć niekoniecznie musimy się bardzo spieszyć.

Nowak-Far: Wejście do strefy euro to nie tylko korzyści gospodarcze

Przekonanie ludzi, że przystąpienie do euro jest wręcz konieczne. Jest tym ważniejsze, im gorzej prowadzona jest polityka pieniężna i kursowa państwa.

Rząd w Budapeszcie chce przeprosić się z euro

Załamanie forinta skłoniło ekipę Viktora Orbána do rozważenia przyjęcia euro.

Koordynacja polityki eurolandu w walce z inflacją

Ministrowie finansów strefy euro postanowili w Pradze wspólnie działać, aby chronić gospodarstwa domowe i firmy przed rosnącymi cenami energii. Będą koordynować działania z EBC, aby nie stwarzać nowych nacisków inflacyjnych

Europejski Bank Centralny mocno podwyższa stopy

Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe o 75 pb., co było zgodne z prognozami większości analityków. Główna wzrosła do 1,25 proc., a depozytowa do 0,75 proc.

Przemysł Eurolandu już wchodzi w recesję

Wstępne lipcowe odczyty wskaźników PMI dla strefy euro i jej dwóch największych gospodarek mocno rozczarowały.