Tag: Wody Polskie

Ceny za wodę i ścieki pod kontrolą

Wody Polskie, dbając o odbiorców w całym kraju, sprawdzają, czy obsługujące ich przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne sprawiedliwie ustalają koszty.

Kompetencje wójta w zakresie stanu wody

Zadania związane z prawidłowym gospodarowaniem wodami należą zasadniczo do Wód Polskich. Analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że wójt posiada własne kompetencje do reagowania na zmiany stanu wód.

Grube miliony będzie trzeba wrzucić w wodę

Projekty realizowane na śródlądowych drogach wodnych mają zwiększać atrakcyjność inwestycyjną regionów oraz przyspieszać ich rozwój społeczno-gospodarczy.

Wojna o ceny wody. Spółki walczą w sądach

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na niezatwierdzenie przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie taryfy opłat z podwyżkami za wodę i ścieki w Łodzi.