Tag:

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Frankowicze wygrali z bankami w TSUE

Trybunał w Luksemburgu wydał wyrok, który frankowiczom daje mocne wsparcie w sporach, które toczą z bankami. Te poniosą koszty, w związku ze sporami z posiadaczami kredytów frankowych, szacowane na 100 mld zł.

Wojciech Tumidalski: Wyrok TSUE powinien otrzeźwić eurosceptyków

Unijny trybunał stając w obronie frankowiczów jasno dał do zrozumienia eurosceptykom, że w sporze z bankiem dobrze jest mieć prawo unijne po swojej stronie.

Dywidenda czy wynagrodzenie

W sektorach, gdzie przepisy ograniczają zasady wynagradzania, podobne ograniczenia mogą obejmować również dywidendy wypłacane kluczowym pracownikom.

TSUE: Pracownik tymczasowy nie może zarabiać mniej niż zwykły

Układ zbiorowy, który obniża wynagrodzenie pracowników tymczasowych w porównaniu z etatowcami zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika, musi ustanawiać korzyści kompensacyjne.

Przedsiębiorcy rolni mają szansę na odzyskanie podatku

Każdy z małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne może być odrębnym podatnikiem VAT. Wyrok TSUE będzie podstawą do wznowienia postępowań zakończonych negatywną decyzją ostateczną.

Prawnikom nie zawsze uda się zablokować ENA

Nie wystarczy twierdzić, że sędziów wadliwie powołano. Trzeba też wykazać, że może mieć to wpływ na prawo do rzetelnego procesu – uznał TSUE.