Tag:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Frankowicze wygrali z bankami w TSUE

Trybunał w Luksemburgu wydał wyrok, który frankowiczom daje mocne wsparcie w sporach, które toczą z bankami. Te poniosą koszty, w związku ze sporami z posiadaczami kredytów frankowych, szacowane na 100 mld zł.

Wojciech Tumidalski: Wyrok TSUE powinien otrzeźwić eurosceptyków

Unijny trybunał stając w obronie frankowiczów jasno dał do zrozumienia eurosceptykom, że w sporze z bankiem dobrze jest mieć prawo unijne po swojej stronie.

Tomasz Pietryga: PiS rzuca koło ratunkowe - sobie i Przyłębskiej

Pojawienie się projektu nowelizacji ustawy o TK jest aktem desperacji ze strony PiS, który zdał sobie sprawę, że Julii Przyłębskiej bez ingerencji zewnętrznej, nie uda się przełamać impasu w Trybunale.

Delegowani sędziowie SN pytają TSUE o decyzję Manowskiej

Pierwszy skład sędziów przesuniętych w celu odciążenia Izby Cywilnej zawiesił dziewięć spraw i skierował pytania prejudycjalne o prawo oddelegowanego do orzekania w innej izbie i do zaskarżenia takiej decyzji pierwszej prezes SN.

Dywidenda czy wynagrodzenie

W sektorach, gdzie przepisy ograniczają zasady wynagradzania, podobne ograniczenia mogą obejmować również dywidendy wypłacane kluczowym pracownikom.

TSUE: Pracownik tymczasowy nie może zarabiać mniej niż zwykły

Układ zbiorowy, który obniża wynagrodzenie pracowników tymczasowych w porównaniu z etatowcami zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika, musi ustanawiać korzyści kompensacyjne.

TSUE: zbieranie danych o wszystkich nielegalne

Uogólnione i niezróżnicowane zbieranie informacji o ruchu i lokalizacji narusza prawo unijne. To sentencja dwóch wyroków dotyczących retencji danych.

Trybunał Sprawiedliwości znów stanął po stronie frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygał kwestie dopuszczalności modyfikowania umów kredytowych przez sądy krajowe oraz początku biegu przedawnienia się roszczeń kredytobiorców. Orzekł po ich myśli.

TVP nie może odmówić kontraktu osobie LGBTQ. Stanowisko z TSUE

Orientacja seksualna nie może być powodem odmowy zawarcia umowy z osobą pracującą na własny rachunek - taki pogląd przedstawiła w czwartek Trybunałowi UE rzecznik generalna Tamara Ćapeta. Wyrok TSUE w tej sprawie zapadnie wkrótce.

Przedsiębiorcy rolni mają szansę na odzyskanie podatku

Każdy z małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne może być odrębnym podatnikiem VAT. Wyrok TSUE będzie podstawą do wznowienia postępowań zakończonych negatywną decyzją ostateczną.