Tag: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dywidenda czy wynagrodzenie

W sektorach, gdzie przepisy ograniczają zasady wynagradzania, podobne ograniczenia mogą obejmować również dywidendy wypłacane kluczowym pracownikom.

TSUE: Pracownik tymczasowy nie może zarabiać mniej niż zwykły

Układ zbiorowy, który obniża wynagrodzenie pracowników tymczasowych w porównaniu z etatowcami zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika, musi ustanawiać korzyści kompensacyjne.

TSUE: zbieranie danych o wszystkich nielegalne

Uogólnione i niezróżnicowane zbieranie informacji o ruchu i lokalizacji narusza prawo unijne. To sentencja dwóch wyroków dotyczących retencji danych.

Trybunał Sprawiedliwości znów stanął po stronie frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygał kwestie dopuszczalności modyfikowania umów kredytowych przez sądy krajowe oraz początku biegu przedawnienia się roszczeń kredytobiorców. Orzekł po ich myśli.

TVP nie może odmówić kontraktu osobie LGBTQ. Stanowisko z TSUE

Orientacja seksualna nie może być powodem odmowy zawarcia umowy z osobą pracującą na własny rachunek - taki pogląd przedstawiła w czwartek Trybunałowi UE rzecznik generalna Tamara Ćapeta. Wyrok TSUE w tej sprawie zapadnie wkrótce.

Przedsiębiorcy rolni mają szansę na odzyskanie podatku

Każdy z małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne może być odrębnym podatnikiem VAT. Wyrok TSUE będzie podstawą do wznowienia postępowań zakończonych negatywną decyzją ostateczną.

Prawnikom nie zawsze uda się zablokować ENA

Nie wystarczy twierdzić, że sędziów wadliwie powołano. Trzeba też wykazać, że może mieć to wpływ na prawo do rzetelnego procesu – uznał TSUE.

TSUE: Polska zapłaci 1 mln euro kary za każdy dzień pracy Izby Dyscyplinarnej

Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 miliona dziennie - poinformował Trybunał Sprawiedliwości UE.

Emerytury z zagranicy 
można podwyższyć

TSUE uznał, że ZUS niewłaściwie policzył emeryturę Polaka wypracowaną także w Holandii, bo uwzględnił mu tylko część stażu ubezpieczeniowego.

Oktawian Nawrot: Kto osądzi sędziów?

W środowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny bardzo mocno podkreślił znaczenie prawa do sądu ustanowionego ustawą, które pozostaje w ścisłym związku z gwarancjami niezawisłości i bezstronności. Wszystkie one bowiem stanowią gwarancje rzetelnego procesu sądowego, który jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego.