Tag: Menedżer

Powiązane

Kadry

Solidny compliance może uodpornić firmę na kryzysy

Profesjonalne zarządzanie to rozwiązywanie problemów wewnątrz organizacji, zanim organy zwrócą na nie uwagę albo reputacja firmy upadnie. Długoterminowo to także oszczędności kosztów.

Czy bycie menedżerem lub specjalistą teraz opłaca się bardziej

To, ile członek kadry zarządzającej otrzyma na rękę, w dalszym ciągu zależy od formy zatrudnienia. Z kolei wysoko wykwalifikowany ekspert zarobi tyle, na ile pozwoli mu wybrana forma opodatkowania.

Czy zapewnienie świadczeń z zakresu medycyny pracy generuje przychód po stronie członka zarządu

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zarówno pracownikom, jak i osobom niebędącym pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy stanowi jeden z obowiązków zakładu pracy. Wobec czego zapewnienie świadczeń związanych z medycyną pracy – jako jeden z elementów realizacji tych obowiązków – nie stanowi dla członka zarządu, którego łączy ze spółką kontrakt menadżerski, przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Menedżer nie zaoszczędzi na podatku i składce

Członek zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej – stwierdził fiskus. Nie może więc rozliczyć usług zarządzania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Polscy szefowie bez kompleksów i pełni wiary we własne siły

Nasi menedżerowie wysoko oceniają swoje kompetencje zarówno zarządcze, jak i przywódcze – wyżej niż Amerykanie.

Ulgi z Polskiego Ładu dla prezesa firmy? Jest na to sposób

Polski Ład wprowadził kilka nowych zwolnień z PIT (m.in. dla rodziców 4+, seniorów czy wracających z emigracji). Problem w tym, że przysługują tylko tym, którzy są na etacie, zleceniu bądź prowadzą własną firmę. Co mają zrobić pozostali, np. członkowie zarządu z powołania czy zarabiający na kontraktach menedżerskich?

Menedżerowie coraz surowiej karani przez Prezesa UOKiK

Choć możliwość karania menedżerów za zmowy cenowe czy inne porozumienia ograniczające konkurencję jest przewidziana w przepisach od ponad 7 lat, to Prezes UOKiK długo czekał z wykorzystaniem tego typu sankcji. Worek z karami powoli zaczyna się rozwiązywać. Coraz częściej nakładane są też kary na zarządzających za naruszenia przepisów o ochronie konsumentów.

Jak rozliczyć wynagrodzenie menedżera

Sposób opodatkowania przychodów osiąganych przez członka zarządu zależy od tego na jakiej podstawie osoba ta wykonuje swoje obowiązki w spółce.

Zmiany korzystne dla zadłużonych firm, ale nie dla ich menedżerów

Ostatnie zmiany Prawa restrukturyzacyjnego poprawiły sytuację przedsiębiorców dotkniętych gwałtowną destabilizacją gospodarczą. Ci, którzy mają problem z terminową obsługą swojego zadłużenia otrzymali możliwość skorzystania z szybkiej i chroniącej przed egzekucją procedury – postępowania o zatwierdzenie układu. Nowe przepisy nie poprawiły jednak sytuacji kadry zarządzającej dłużnikiem, co w konsekwencji może się obrócić przeciwko nim.

Odpowiedzialność karna menedżera – jakie zmiany w 2022 roku?

Polski ustawodawca albo już przyjął albo jest w trakcie pracy nad przepisami o charakterze karnym, które poszerzą zakres ryzyka odpowiedzialności karnej, jaką mogą ponosić osoby na kierowniczych stanowiskach, a w niektórych przypadkach także organizacje.