Tag:

Menedżer

Powiązane

Kadry

Okolicznościowy bonus menedżera z PIT

Rozliczając specjalny 70 proc. podatek dochodowy od odszkodowania przyznanego byłemu pracownikowi na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, płatnik ma uwzględnić także wypłaconą mu nagrodę jubileuszową.

Wakacje.pl mianują nowych menedżerów regionalnych

Wakacje.pl wzmacniają zespół odpowiedzialny za współpracę franczyzową. Z początkiem roku dołączyło do niego dwóch nowych menedżerów regionalnych - Tomasz Przygocki i Maciej Żentkowski.

Adam Opalski: Odradzam korzystanie z nowych przepisów

Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa będą wykorzystywane do celów politycznych. To, czym jest interes grupy spółek, zinterpretują służebni państwu prawnicy – mówi prof. Adam Opalski, kancelaria Greenberg Traurig.

Ten wyrok to przestroga. Prezes firmy łatwo nie uwolni się od długu spółki

Członkowi zarządu, który jest jednocześnie udziałowcem spółki, jeszcze trudniej wykazać, że nie odpowiada za jej zaległości podatkowe.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki jest osoba prawna, nie może ona bezpośrednio prowadzić spraw spółki i jej reprezentować jako powołany do tej funkcji członek zarządu.

Solidny compliance może uodpornić firmę na kryzysy

Profesjonalne zarządzanie to rozwiązywanie problemów wewnątrz organizacji, zanim organy zwrócą na nie uwagę albo reputacja firmy upadnie. Długoterminowo to także oszczędności kosztów.

Czy bycie menedżerem lub specjalistą teraz opłaca się bardziej

To, ile członek kadry zarządzającej otrzyma na rękę, w dalszym ciągu zależy od formy zatrudnienia. Z kolei wysoko wykwalifikowany ekspert zarobi tyle, na ile pozwoli mu wybrana forma opodatkowania.

Czy zapewnienie świadczeń z zakresu medycyny pracy generuje przychód po stronie członka zarządu

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zarówno pracownikom, jak i osobom niebędącym pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy stanowi jeden z obowiązków zakładu pracy. Wobec czego zapewnienie świadczeń związanych z medycyną pracy – jako jeden z elementów realizacji tych obowiązków – nie stanowi dla członka zarządu, którego łączy ze spółką kontrakt menadżerski, przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Menedżer nie zaoszczędzi na podatku i składce

Członek zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej – stwierdził fiskus. Nie może więc rozliczyć usług zarządzania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Polscy szefowie bez kompleksów i pełni wiary we własne siły

Nasi menedżerowie wysoko oceniają swoje kompetencje zarówno zarządcze, jak i przywódcze – wyżej niż Amerykanie.