W przypadku późniejszego zatwierdzenia do użycia szczepionki w grupie dzieci poniżej 12 roku życia proces będzie dłuższy i obejmie również zasięgnięcie opinii komitetu doradczego.

Pfizer/BioNTech, po przeprowadzeniu trzeciej fazy testów klinicznych szczepionki na COVID-19 z udziałem dzieci w wieku 12-15 lat, złożył już w FDA wniosek o awaryjne zatwierdzenie szczepionki do użycia w tej grupie.

Rozmówca CNN, pragnący zachować anonimowość zapowiedział, że FDA może zdecydować się na przyspieszenie procesu zatwierdzenia poprzez pominięcie czasochłonnego etapu obejmującego zebranie się komitetu doradczego.

- Jeśli chodzi o starsze dzieci, jeśli nie zdarzyło się nic wyjątkowego (w testach - red.), jeśli wszystko wygląda tak jak u dorosłych, uważam, że nie jest konieczne przedstawianie tego na posiedzeniu komitetu doradczego - stwierdził urzędnik.

Pfizer i Moderna prowadzą już testy kliniczne swoich szczepionek z udziałem dzieci mających więcej niż 6 miesięcy. Przy dopuszczaniu szczepionki do użycia w tej grupie proces zatwierdzania ma przejść wszystkie etapy.

Trzecia faza testów klinicznych szczepionki Pfizer/BioNTech z udziałem dzieci w wieku 12-15 lat wykazała, że szczepionka jest w tej grupie 100-procentowo skuteczna, a organizm dzieci dobrze ją toleruje.

Reakcja układu odpornościowego dzieci na szczepionkę po miesiącu po otrzymaniu drugiej dawki jest silniejsza niż reakcja osób w wieku 16-25 lat.