Rada ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) 29 listopada 2021r. opublikowała swoje stanowisko w sprawie ustalenia nowych taryf z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych obejmujące zespoły długoterminowej opieki dla pacjentów nieinwazyjnie wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych. „Przeprowadzone analizy potwierdziły konieczność zmiany taryf” – czytamy w nim. Zmiana ma polegać na obniżeniu wyceny usługi na rzecz pacjentów wymagających wspomagania oddechu respiratorem w warunkach pozaszpitalnych.

- Raport będący podstawą stanowiska Rady jest nierzetelny i niewiarygodny – mówi dr Robert Suchanke, prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. – Brak w nim merytorycznej analizy danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców, czemu trudno się dziwić, bo zostały one potraktowane w sposób marginalny, mimo iż praktyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych członków powinny być kluczowe w tej sprawie. Złożyli oni zresztą szereg krytycznych uwag, podobnie jak przedstawiciele środowiska medycznego, między innymi anestezjolodzy i pulmonolodzy a także sami pacjenci. Mam jednak wrażenie, że żaden z tych głosów nie został w ogóle wzięty pod uwagę. Jak policzyli, wycena ta będzie o 60 proc. niższa od dotychczasowej. Ma kosztować mniej niż podobna usługa pięć lat temu.

Przedstawiciele OZŚWM uważają, że konsekwencją wprowadzenia propozycji AOTMiT-u będą pogłębiające się trudności finansowe wielu świadczeniodawców, zwłaszcza, że część z nich do dzisiaj nie otrzymała jeszcze spłaty pełnych nadwykonań za lata: 2018-2020. Z wyliczeń Związku wynika, że problem powtórzy się również po zamknięciu 2021r. Może to doprowadzić do sytuacji, w której świadczeniodawcy stracą płynność finansową, nie będą mogli kontynuować opieki nad pacjentami w warunkach domowych, którzy w konsekwencji trafią do szpitali.

- Zdajemy sobie sprawę, że wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów może skomplikować ich i tak już trudną sytuację, ale zostaliśmy postawieni pod ścianą – mówi Marcin Warzecha, sekretarz zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.