Stabilność zatrudnienia i pensja wyższa niż w innych firmach – to główne atuty pracy w korporacjach, najczęściej wskazywane przez ich obecnych i byłych pracowników. Korporacyjne doświadczenie ma prawie co trzeci z 707 Polaków uczestniczących w niedawnej ankiecie serwisu kariery LiveCareer.pl, który zbadał nastawienie Polaków do pracy w dużych, międzynarodowych firmach.

Wykazane w badaniu połączenie deklarowanej niechęci do korporacji przy jednoczesnym docenianiu ich zalet nie dziwi Krzysztofa Kosego, psychologa biznesu. Przypomina, że praca w korporacji od lat budzi ambiwalentne uczucia. Te negatywne tłumi oferowana przez duże, międzynarodowe firmy stabilność zatrudnienia i stabilność finansowa.

Badania wynagrodzeń potwierdzają, że zarobki, w tym szczególnie płace specjalistów i menedżerów, są tam wyższe niż w innych firmach. A dla dobrych zarobków jesteśmy gotowi na wyrzeczenia, także te dotyczące wyznawanych wartości. Aż 74 proc. Polaków deklaruje w ankiecie LiveCareer.pl, że byliby skłonni pracować w korporacji, której działania są sprzeczne z ich przekonaniami, o ile ich pensja byłaby dostatecznie wysoka. Jednocześnie 67 proc. badanych odrzuciłoby atrakcyjną ofertę pracy w korporacji, która słynie z wyzysku pracowników lub zanieczyszcza środowisko.

Krzysztof Kosy ocenia, że ta druga odpowiedź może być bardzo deklaratywna; w przypadku konkretnej oferty pracy wiele osób doszłoby zapewne do wniosku, że z tym wyzyskiem to przesada, a środowisko aż tak bardzo nie cierpi...

– W psychologii nazywa się to jednym z błędów atrybucyjnych – wyjaśnia Kosy.

Skłonność do tego błędu zwiększa fakt, że w pracy w korporacji dostrzegamy sporo atutów. Wśród nich na trzecim miejscu w badaniu znalazły się duże możliwości rozwoju docenione przez prawie czterech na dziesięciu obecnych i byłych pracowników korporacji. Co trzeci badany z tej grupy chwali sobie imprezy integracyjne i benefity, a co czwarty – prestiż związany z pracą dla znanej firmy. Dla co piątego z ankietowanych istotnym atutem pracy w korporacjach jest ich międzynarodowy zasięg, który daje możliwość poznania osób z całego świata.

Nic więc dziwnego, że w wielu badaniach studentów i absolwentów to korporacje, z ich programami rozwoju młodych talentów, są preferowanym pracodawcą. W tegorocznym sondażu firmy Deloitte, który objął 9,1 tys. młodych ludzi z naszego regionu, w tym z Polski, najwięcej, bo 38 proc. ankietowanych wskazało, że najchętniej pracowaliby w międzynarodowych korporacjach (duże krajowe firmy wybrało tylko 6 proc.).

Chętnych do pracy w korporacjach nie odstraszają ich często opisywane wady, w tym duży stres i silna konkurencja między pracownikami. Aż 60 proc. byłych i obecnych korpopracowników twierdzi, że w dużych firmach panuje wyścig szczurów. Wytykają im też zbyt sztywne reguły i mały wpływ, jaki pracownik ma na firmę. Co trzeci narzeka, że korporacyjne procedury i biurokracja ograniczają kreatywność.

Autopromocja
Panel dyskusyjny "Ach te magazyny"

Silniki boomu pracują pełną parą - rynek będzie rósł z uwagi na dalszy rozwój logistyki i e-commerce

OGLĄDAJ RELACJĘ

– Pomimo rozbudowanych zasobów działy personalne w korporacjach nie zawsze potrafią sprostać wyzwaniom w zakresie budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Wynika to między innymi ze stosowania globalnych praktyk bez ich dostosowania do lokalnych warunków – ocenia Krzysztof Kosy. Według niego na ambiwalentne uczucia wobec pracy w korporacjach wpływają stres, rywalizacja oraz duże różnice między kadrą kierowniczą a szeregowymi pracownikami w zakresie dystrybucji wynagrodzeń, benefitów i symboli statusu (szef ma własny gabinet a pracownik – hot desk).

Odczucia zmieniają się wraz ze stażem pracy w dużych firmach: podczas gdy 36 proc. uczestników sondażu LiveCareer.pl, w tym zwłaszcza młodzi ludzie, twierdzi, że praca w korporacji daje świetne możliwości rozwoju kariery, to starsi pracownicy dominują wśród jednej trzeciej, która narzeka na niewielkie szanse awansu...