Porozumienie paryskie, przyjęte w trakcie COP21 w grudniu 2015 r., ma na celu ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do 2 stopni C w porównaniu z okresem sprzed rewolucji przemysłowej, co w długiej perspektywie oznacza osiągnięcie równowagi między emisjami a pochłanianiem gazów cieplarnianych.

Obecnie Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia emisji do 2030 r. o 40 proc. w porównaniu z bazowym rokiem 1990. Kolejne, bardziej ambitne cele na okres po 2030 r. powinny zostać zadeklarowane już do 2025 r.

W dyskusji prowadzonej przez Anetę Wieczerzak z „Rzeczpospolitej" udział wezmą: prof. Jan Szyszko, minister środowiska, Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność", dr Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, prof. Semjon P. Kundas, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny.