W ostatnich latach rząd PiS przekazywał Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dodatkowe dotacje rzędu 2 mld zł rocznie. Sprawdziliśmy pod tym kątem projekt ustawy budżetowej na 2023 r. W uzasadnieniu do projektu, który rząd przyjął 30 sierpnia i przekazał do Rady Dialogu Społecznego, odpowiednich zapisów nie znaleźliśmy.

Ale nie wyklucza to, że takie dodatkowe dofinansowania dla publicznych mediów (KRRiT czy Krajowego Instytutu Mediów) nie mogą pojawić się na kolejnych etapach prac nad ustawą budżetową.

Czytaj więcej

Rząd liczy, że KPO wesprze gospodarkę w 2023 r. Uwzględnił to w budżecie

W ubiegłym roku, w projekcie budżetu na 2022 r. przekazanym do Rady Dialogu Społecznego nie było mowy o wsparciu mediów publicznych. W projekcie przekazanym do Sejmu miesiąc później (po negocjacjach z RDS), w uzasadnieniu pojawiły się zapisy o przekazaniu (na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych o wartości ok. 1,99 mld zł. Miała to być rekompensata z tytułu utraconych w roku 2022 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej.