W okresie styczeń - kwiecień 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosły łącznie 168 mld zł i były wyższe o 21 mld zł niż rok wcześniej – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Dochody podatkowe wyniosły łącznie 154,2 mld zł i okazały się wyższe o 21,7 mld zł, czyli 16,4 proc. rok do roku. Najmocniej zwiększyły się dochody z CIT – aż o 36 proc. (5,2 mld zł). Dochody z VAT wzrosły o 13,8 proc. (9,6 mld zł), a z PIT – o 12,3 proc. (2,8 mld zł). To spora dynamika, biorąc pod uwagę, że wpływy budżetowe z tych źródeł (VAT i PIT) uszczupla tarcza antyinflacyjna (gdzie wprowadzono obniżone stawki VAT na żywność, paliwa i energię) oraz reforma podatkowa Polskiego Ładu.

W samym kwietniu dochody z VAT – jak wynika z szacunków „Rzeczpospolitej” – były o 1,2 proc. niższe niż w kwietniu 2021 r. (choć w marcu taki spadek wynosił ok. 16 proc.), a wpływy z PIT – o 13 proc. wyższe (choć w marcu spadek wynosił 70 proc.).

Resort finansów podaje także, że po czterech miesiącach dochody niepodatkowe wyniosły 13,7 mld zł, czyli o 5,1 proc. mniej niż rok temu.

Czytaj więcej

Spowolnienie widać też w handlu. Najmocniej tąpnęła sprzedaż aut

Z kolei wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2022 r. sięgnęły 158,8 mld zł i wzrosły rok do roku o 20,9 mld zł, tj. 15,2 proc. Jak wyjaśnia MF w komunikacie, wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z większych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 9,1 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów otrzymała o 2,9 mld zł – to m.in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy (fundusz ten służy pomocy uchodźcom z Ukrainy) oraz do Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych. Więcej niż rok wcześniej przekazano także z budżetu państwa do budżetu wojewodów (2,3 mld zł, m.in. na wypłatę dodatków osłonowych i wychowanie przedszkolne), na obronę narodową (1,7 mld zł), na zabezpieczenie społeczne (1,2 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego). Z to mniej niż rok wcześniej kosztowała m.in. obsługa długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 1,4 mld zł).

W sumie wynik budżetu był dodatni i po kwietniu wynosił 9,21 mld zł nadwyżki wobec 0,3 mld zł deficytu po marcu. Limit deficytu na 2022 r. przewidziany w ustawie budżetowej to 29,9 mld zł.