– Podczas poniedziałkowej konferencji w Łodzi do koalicji zrzeszającej przedstawicieli samorządów i stowarzyszeń z województw dolnośląskiego gminy: Lubin, Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa i Prochowice, lubuskiego gminy Gubin i Brody oraz przystąpiły  nowe gminy z województwa łódzkiego: Zgierz, Ozorków i Piątek. Dołączyły się również dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zgierskiej – wylicza Janusz Łucki, rzecznik koalicji.

Samorządowcy gmin, które ona zrzesza nie godzą się, by na ich terenie powstawały kopalnie węgla brunatnego. A to właśnie w okolicach tych gmin są złoża tego surowca, nadające się potencjalnie do wydobycia, choć rząd na razie nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie. Koalicja zwróciła się m.in. do premiera i marszałka sejmu, ale też do instytucji europejskich o zajęcie się problemem mieszkańców „brunatnych gmin".

Podczas sesji 31 maja 2011 r. Rada Gminy Lubin podjęła jednogłośnie uchwałę sprzeciwiającą się planom objęcia terenu Gminy Lubin ochroną złoża węgla brunatnego przed dalszą zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z energetyką wbrew woli jej mieszkańców wyrażonej w  referendum.

Kolejna konferencja  prasowa koalicji odbędzie się w siedzibie PAP w Warszawie w przyszły piątek, 10 czerwca, o godz. 11.00.