Fabrice Audan jest absolwentem Université Paris Dauphine (Master2 DESS) i INSEAD Business School (APM). Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie zdobyte na wyższych stanowiskach kierowniczych w Polsce, we Francji, Japonii, Hong Kongu, Australii i Szwecji, specjalizuje się w rozwoju biznesu i zarządzaniu zmianą.

Z Pernod Ricard związany jest od 1990 roku, kiedy rozpoczął pracę audytora finansowego w Centrali firmy, do której przeszedł z Arthur Andresen LLP – wiodącej firmy doradztwa podatkowego i biznesowego. W 1993 roku objął stanowisko Wicedyrektora Finansowego w Pernod SA, a rok później, do 1996 roku, pełnił funkcję Dyrektora Finansów i Administracji Pernod Ricard Far East. W kolejnych latach, od 1996-2000 roku, pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Pernod Ricard Australia Orlando Wyndham Group, a od 2000 roku, Dyrektora Finansowego Pernod Ricard Europe. W 2003 roku został Prezesem i CEO Pernod Ricard Japan i funkcję tę pełnił do 2011 roku, kiedy został mianowany Dyrektorem Zarządzającym Pernod Ricard Sweden oraz Pernod Ricard Northern Europe. W 2018 roku, Fabrice Audan objął stanowisko Prezesa Wyborowa Pernod Ricard oraz Pernod Ricard Central Europe.

- Wybór na Prezesa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, jednej z największych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale również wyzwaniem. Zmieniająca się z dnia na dzień sytuacja wymaga od przedsiębiorców odpowiedzialnego i solidarnego działania na rzecz walki z pandemią, ale też podejmowania szybkich i niekiedy trudnych decyzji dotyczących funkcjonowania firmy. Będę się starał, by Izba, wykorzystując szereg narzędzi on-line, nadal odgrywała rolę wiodącej platformy łączącej polskich i francuskich przedsiębiorców. Pomagając w rozwoju naszych członków wspieramy tym samym polską gospodarkę i aktywnie włączamy się w walkę z kryzysem. – powiedział Fabrice Audan, zaraz po wyborze na Prezesa CCIFP.

Francja jest drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, po Niemczech, a przed Stanami Zjednoczonymi. Skumulowana wartość inwestycji pochodzących z Francji (dane NBP za rok 2018 według kryterium siedziby podmiotu dominującego) wynosi  89,4 mld zł, co wyraża się m.in. w stworzeniu blisko ćwierć miliona miejsc pracy. Najwięcej inwestycji ulokowanych jest w sektorze przemysłowym, handlu oraz usługach finansowych. Francja jest również w czołówce krajów, które reinwestują najwięcej zysków w Polsce (ponad 2,5 mld zł w 2018 roku). Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest organizacją pracodawców zrzeszającą blisko 450 firm francuskich i polskich. Od ponad 25 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP wspiera również firmy polskie w wejściu na rynki francuskojęzyczne oraz firmy francuskie, zainteresowane współpracą z polskimi partnerami.