Kolejną odsłonę ma spór akcjonariuszy Netii. Posiadający blisko 13 proc. akcji amerykański fundusz Sisu Capital w czerwcu oprotestował część uchwał tegorocznego zwyczajnego walnego zgromadzenia telekomu, a teraz wystąpił do sądu o ich unieważnienie.

Tym samym konflikt mniejszościowego akcjonariusza z firmami znanego biznesmena, Zbigniewa Jakubasa, zaczął dotyczyć szerszego grona giełdowych inwestorów.

Przeciwko trzem uchwałom

Jak podała Netia, Sisu domaga się w sądzie uchylenia trzech uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2015 r., o przyjęciu sprawozdaniu skonsolidowanego za ub.r. oraz o absolutorium dla Jakubasa, przewodniczącego rady nadzorczej telekomu i – pośrednio – głównego akcjonariusza.

Rodzina Zbigniewa Jakubasa kontroluje Mennicę Polską, która z kolei dysponuje około 16 proc. akcji Netii. 20 proc. akcji posiada zaś fundusz FIP FIZ 11 Aktywów Niepublicznych.

Co istotne dla pozostałych akcjonariuszy, Sisu nie podważa w sądzie uchwał dotyczących sprawozdania jednostkowego i wypłaty dywidendy.

Zarząd Netii uważa powództwo Sisu za bezpodstawne i będzie wnioskować o jego oddalenie. Ocenia, że wszystkie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy zostały podjęte w zgodzie z przepisami prawa.

„Powody zaskarżenia wyłącznie trzech wskazanych powyżej uchwał nie są dla spółki w pełni zrozumiałe" – czytamy w komunikacie sygnowanym przez wchodzących w skład zarządu Katarzynę Iwuć i Cezarego Chałupę.

Działania SISU trzeba czytać łącznie z wcześniejszym pozwem złożonym przez fundusz przeciwko spółce z grupy Mennicy i FIP-owi.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Sisu domaga się odebrania tym podmiotom prawa głosu z akcji Netii. Jest zdania, że walory zostały nabyte z naruszeniem przepisów, ponieważ nowi inwestorzy, kupując znaczące pakiety akcji, powinni byli ogłosić wezwanie.

Czy to rewolta?

– Nie jesteśmy inwestorem znikąd. Mamy świetnie przygotowane służby prawne i zapewniam, że oskarżenia Sisu nie mają żadnych podstaw. Kupowaliśmy akcje na przestrzeni ośmiu miesięcy, powoli, po 1, 1,5 proc. – mówi nam Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej.

– Spór wytoczony nam przez Sisu Capital nie ma ciągu dalszego w sądzie. Nie odbyła się żadna rozprawa i z tego co wiem, nie ma też wyznaczonego terminu – podaje.

W jego ocenie sprawa jest jasna: – To rewolta Sisu, która zmierza do tego, abyśmy zaproponowali im odkupienie pakietu po nierynkowej cenie. Takie propozycje były już nam składane – dodaje.

Mennica Polska i FIP pojawiły się w Netii w 2014 r. Podobnie fundusz z grupy MCI, założonej przez Tomasza Czechowicza. Za to akcjonariat opuścił m.in. amerykański fundusz Third Avenue, od dłuższego czasu szukający sposobu na upłynnienie walorów.

Któremu z wymienionych akcjonariuszy sprzedał walory, nie można jasno stwierdzić.

Wiadomo natomiast, że do wymiany doszło na krótko przed próbą przejęcia Netii przez telewizję kablową Vectra. Ogłoszone przez kablówkę wezwanie nie powiodło się. Gdański operator drugiej oferty rynkowi już nie złożył.

Jak poinformowała Netia, w ostatnim czasie część akcji sprzedał Mirosław Godlewski, były prezes, obecnie niezależny członek rady nadzorczej.

Godlewski, obecnie inwestor i ekspert ds. rynku TMT w Boston Consulting Group, zapewnił nas, że nie ma to związku z sytuacją w spółce, tylko jego własnymi planami realizowanymi poza nią. Nie komentuje, czy to dobry czas, aby sprzedawać walory.