„Strategia zawiera analizę rosyjskiej branży bursztynowej, cele i podstawowe zasady polityki państwa oraz prognozę popytu na produkcję z bursztynu, wskaźniki ekonomiczne rozwoju branży - wyliczał rosyjski premier, cytowany przez agencję Prime.

Zgodnie z dokumentem w I etapie (2017-2018) główne zadania to ochrona potencjału bursztynowej branży i zmniejszenie wpływu niekorzystnej koniunktury zewnętrznej. Zostanie też uruchomiona pomoc państwa, co pozwoli na zachowanie aktywów i zatrudnianie specjalistów.

W II etapie (2019-2025) wzrośnie wydobycie do poziomu krajów - lidera bursztynowej produkcji (Polska a dokładniej Gdańsk, gdzie powstaje 70 proc. światowej biżuterii z bursztynu). Rosyjski eksport skamieniałej żywicy na spaść a rosyjscy producenci korzystać z najnowszych technologii.

Choć to polska bursztynowa biżuteria cieszy się na świecie największym wzięcie, a Chińczycy - najwięksi jej amatorzy (mają 50 proc. udziału w światowym popycie na bursztyn), inwestują w branżę w Polsce, to największe pokłady bursztynu (80-90 proc. światowych) zalegają w rosyjskim obwodzie kaliningradzkim.

Tamtejsze zakłady były do 2016 r największym dostawcą bursztynu do Polski i na Litwę. Przestały eksportować bursztyn we wrześniu 2015 r. Do tego kaliningradzki bursztyn zalega na dużych głębokościowych 60-100 m, wydobycie jest więc kosztowne.

Rosjanie zakładają, że bursztynowy globalny rynek będzie rósł w tempie 3 proc. rocznie. Najwięcej wzrośnie zapotrzebowanie w Chinach, Unii i USA). Dlatego chcą do 2025 r zwiększyć wydobycie bursztynu 1,55 razy (w porównaniu z 2016 r) do 500 ton rocznie. Udział eksportu surowca w całkowitym jego wydobyciu ma spaść z obecnych 80 proc. do 15 proc..To pozwoli na 7-krotny wzrost własnej produkcji bursztynowej biżuterii wartościowo z 0,8 mld rubli do 5,6 mld rubli; zatrudnienie w branży zwiększy się trzy raz z 2 tys. ludzi do 6 tys. ludzi.

Ma się także zwiększyć liczba atrakcji turystycznych związanych z bursztynem z 20 do 30 miejsc.

To nie są dobre wiadomości dla polskiej branży bursztynowej, która bazowała na eksporcie surowca. Z drugiej strony rosyjska strategia podniesie ceny bursztynu na świecie i wymusi inwestycje w uruchomienie eksploatacji polskich złóż żywicy. Polskie zasoby bursztynu szacowane są na 1118 ton (dane geologiczne na początek 2012 r.). Najbardziej perspektywiczne są złoża północnej Lubelszczyzny i pod Władysławowem.