Usługi na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy (dalej IoT, od ang. Internet of Things) to cel projektu zainicjowanego we Wrocławiu przez Tauron i firmę Ericsson – światowego giganta w dziedzinie teleinformatyki. W wielu miejscach zainstalowane zostaną czujniki komunikujące się ze sobą online – bo do tego w praktyce sprowadza się wdrożenie tej technologii. Będzie to pierwsze w Polsce takie przedsięwzięcie w kilkusettysięcznym mieście.

Wykorzystać infrastrukturę

Odpowiednio dobrane, nowoczesne rozwiązania ułatwią bezpieczne i efektywne zarządzanie oświetleniem ulicznym czy szybkie znalezienie miejsca parkingowego. Powstanie też aplikacja pokazująca jakość powietrza. Dzięki opomiarowaniu wrocławskich parków, będzie można w każdej chwili sprawdzić gdzie powietrze jest najmniej zanieczyszczone i wybrać najlepsze miejsce na spacer czy piknik.

Projekt zakłada kompleksową optymalizację wykorzystania i budowę nowych usług na bazie infrastruktury miejskiej, komunalnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Informacje płynące z rozmieszczonych w mieście czujników mają ułatwiać zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji.

– Po raz pierwszy w Polsce wdrożymy rozwiązania z zakresu internetu rzeczy w skali kilkusettysięcznego miasta. Wykorzystamy istniejącą infrastrukturę dystrybucyjną grupy po to, aby świadczyć zaawansowane usługi technologiczne dla mieszkańców i biznesu – mówi Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia. Dostrzega duży potencjał płynący z synergii aktywów grupy i różnorodnych innych usług oferowanych przez spółki miejskie lub należące do grupy. Takim przykładem może być np. przedsiębiorstwo zarządzające oświetleniem, które może pełnić szereg dodatkowych funkcji związanych z przesyłem danych i pomiarami. – Inicjatywa wynika wprost z tworzonego w Tauronie szerokiego ekosystemu innowacji, który ma usprawniać i podnosić efektywność naszej podstawowej działalności, a także kreować nowe produkty i linie biznesowe – dodaje Broda.

Pilotaż w tym roku

Realizacja projektu rozpocznie się w tym roku. Na miejsce pilotażu wybrano Wrocław.

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia będzie przetestowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, a także zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych pochodzących z zainstalowanych czujników oraz inteligentnej infrastruktury.

– Ericsson, posiadając wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych, toruje drogę tzw. wdrożeniom smart city i technologii IoT w ramach przygotowań do wprowadzenia technologii 5G (nowego standardu telefonii komórkowej – red.). Smart city i upowszechnienie internetu rzeczy usprawnią życie mieszkańców, poprawią standard ich życia i zwiększą atrakcyjność inwestycji – tłumaczy Martin Mellor, szef Ericssona w Polsce.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Energetyczna spółka udostępni własną infrastrukturę. Z kolei partner Taurona zapewni technologie w ramach platformy Ericsson Radio System. Były one już wdrażane w innych tego typu przedsięwzięciach na świecie, np. w holenderskim Tilburgu i amerykańskim Dallas, gdzie testowano rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem ulicznym czy systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska.

Z kolei o łączność mobilną urządzeń zadba Polkomtel, który w tym celu wykorzysta po raz pierwszy w Polsce technologię Narrow Band Internet of Things (nowy standard transmisji danych). Miasto będzie natomiast oferować takie inteligentne usługi swoim mieszkańcom.