Nic więc dziwnego, że walka o tak ogromne pieniądze, które mają wpływ na budżet lubińskiej spółki oraz samorządowych kas zaostrza się. I trafił już do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Miedziowy holding, za pośrednictwem swoich kopalni żąda zwrotu zapłaconego samorządom już podatku ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r.

Wtedy bowiem TK uznał, iż przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie mogą odnosić się do podziemnych wyrobisk górniczych, ale do obiektów i urządzeń budowlanych znajdujących się w wyrobiskach.

Dlatego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy trafiło już 37 wniosków o zwrot podatku zapłaconego w latach 2009 - 2011, złożonych przez kopalnie należące do miedziowej spółki, które podatek zapłaciły. A teraz chcą, aby go oddać, gdyż uważają, że podatki zostały nałożone za podziemne wyrobiska, a nie budowle.

Na to jednak nie zgadzają się samorządowcy, którzy uważają, że podatek został dobrze określony i nałożony zgodnie ze sztuką czyli za budowle.

Takiego zdania jest między innymi Roman Jabłoński, wójt gminy Grębocice, który także toczy z KGHM-em walkę o pozostawienie podatków w samorządowej kasie. W przypadku Grębocic to kilka milionów złotych.

Dariusz Wyborski, Departament Komunikacji i CSR KGHM Polska Miedź SA wyjaśnia w tej sprawie, że: „W 23 przypadkach odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji organu I instancji, KGHM otrzymał decyzje SKO utrzymujące w mocy decyzje gmin, za lata 2009-2011. SKO nie wydało jeszcze decyzji dotyczących 6 odwołań za lata 2009 – 2011. Na negatywne dla KGHM decyzje SKO zostały złożone skargi do WSA we Wrocławiu. W 18 przypadkach sąd oddalił nasze skargi, a w 5 przypadkach je uwzględnił. Od części negatywnych orzeczeń WSA we Wrocławiu KGHM złożył już skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a od pozostałych negatywnych orzeczeń skargi kasacyjne są obecnie sporządzane i zostaną złożone do NSA. Do tej pory NSA nie rozstrzygnął żadnej sprawy."

Spór o milionowe podatki z KGHM na pewno szybko się nie skończy, bo w przypadku przegranych w WSA samorządowcy także zapowiadają wniesienie skarg kasacyjnych do NSA.

Herbert Wirth, Prezes KGHM Polska Miedź S.A. podczas spotkania z samorządowcami zaznaczył niedawno, że lubiński koncern jest spółką publiczną i dlatego nie może sobie pozwolić na przykład na umorzenie tych podatków gminom.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

„Tylko decyzja sądu może pozwolić na takie działanie, we władaniu zarządu nie ma takich możliwości" – stwierdził Wirth.