Grupa wypracowała wynik EBITDA w wysokości 130,3 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu do tego samego okresu 2014 roku o 22,9 proc. Znacznie gorsze były także zysk operacyjny (sięgnął 37,8 mln zł, spadek 53,3 proc.) i zysk netto (34,9 mln zł, spadek o 32,9 proc.). W I kwartale 2015 wzrosła w grupie sprzedaż energii o ok. 10 proc., do 3,58 TWh. Równocześnie o 7,4 proc., do 176,43 zł/MWh wzrosła średnia uzyskana cena sprzedaży energii. Oba te czynniki spowodowały, że przychody ze sprzedaży energii zwiększyły się o 18,08 proc. Jak wynika z danych przedstawionych przez ZE PAK wzrost sprzedaży energii był też zasługą zwiększonej sprzedaży energii – z 0,70 TWh do 1,24 TWh. Sprzedaż energii z produkcji własnej zmniejszyła się z 2,56 TWh do 2,34 TWh.

Jak tłumaczy ZE PAK czynniki takie jak: duża generacją elektrowni wiatrowych, pokrywających część zapotrzebowania na ma moc w systemie, stosunkowo wysokie temperatury jak na sezon zimowy, skutkowały redukowaniem przez operatora sieci przesyłowych zapotrzebowania na moc z jednostek wytwórczych należących do grupy. Na podobnym poziomie utrzymała się produkcja Elektrowni Pątnów II, która charakteryzuje się wysoką sprawnością wytwarzania energii. Wyższą produkcję odnotowano w Elektrowni Konin, wypracowaną przez blok biomasowy, który w I kwartale 2015 roku produkował przez większą liczbę dni niż w analogicznym okresie 2014 roku. Pomimo spadku produkcji, grupa otrzymywała przychody z tytułu operacyjnej rezerwy mocy.