Andrzej K Koźmiński

Andrzej K Koźmiński

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Parada zwycięstwa

Obie strony konfliktu zbrojnego w Ukrainie nie mogą go ani wygrać, ani przegrać, zatem nieuniknione jest jego zamrożenie. Określi ono na długie lata militarną, gospodarczą i polityczną sytuację na wschodniej flance UE i NATO.

Andrzej K. Koźmiński: Bunt mas

W czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego w wielu ważnych krajach UE zapowiada się sukces ugrupowań populistycznych. Warto spojrzeć na to zjawisko w kontekście toczącej się hybrydowej wojny Zachodu z Rosją.

Andrzej K. Koźmiński: Globalizacja wojny

Po upadku Związku Radzieckiego nastąpiła epoka globalizacji i Pax Americana. Większości świata przyniosła ona postęp cywilizacyjny i szczególnie cenną przewidywalność przyszłych wydarzeń.

Andrzej K. Koźmiński: Na czym polega gospodarka wojenna

Fundamentalnego znaczenia nabiera pytanie o zdolność Europy do wprowadzenia na poziomie NATO elementów gospodarki wojennej, np. w postaci centralnego planowania produkcji uzbrojenia czy normalizacji jego typów.

Pożegnanie z mądrością

Mądrość to zdolność do właściwego wykorzystania istniejącej wiedzy w poprzek opłotków między dyscyplinami naukowymi. Odkąd kariery naukowe robi się w silosach wąskich specjalizacji, uczeni nie potrafią identyfikować szaleństwa w życiu społecznym, a przede wszystkim w wielkiej i największej polityce.

Andrzej K. Koźmiński: Rewolucja w uczelniach

Elitarne uczelnie świata są wspólnym dobrem całej ludzkości i jako takie muszą przetrwać.

Czas dziwnej stagflacji

Podobnie jak w latach 70. XX wieku ekonomiści zostali zaskoczeni rozerwaniem związku pomiędzy restrykcyjną polityką pieniężną banków centralnych walczących z inflacją a poziomem bezrobocia.

Andrzej Krzysztof Koźmiński: Rektor finansista

Wielorakość i wzajemna niezależność źródeł finansowania to – w przeciwieństwie do sążnistych i drobiazgowych regulacji – jedyne w miarę pewne zabezpieczenie autonomii uczelni i wolności akademickich.

Koźmiński, Korzyński: Przywództwo skoncentrowane czy rozproszone

Autorytarne przywództwo w polityce, armii, administracji, w biznesie skazane jest na klęskę. Ale czy przywództwo rozproszone jest jego realną alternatywą, czy też powróci tradycyjne liberalno-demokratyczne?

Emocjonalnie nieinteligentni

Trzeba się poważnie zastanowić nad przyczynami niechęci do inwestowania w nowoczesny rozwój, nad korzeniami kultu „bóstwa wódki i kiełbasy”.