Andrzej K Koźmiński

Praworządność a rozwój

Im lepsze oceny jakości rządzenia we wszystkich badanych krajach, tym wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – piszą naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.

Polska za sto lat. Osiem obszarów, które zadecydują o przyszłości

Przyszłość świata ukształtują procesy, których świadkami jesteśmy już dziś. W polityce na stałe pozostanie z nami konflikt między racjonalizmem a emocjami. Ciągły napływ „pracowników zastępowalnych" utrudni, jeśli nie wręcz uniemożliwi, odtworzenie klasy średniej. Przed nami starcie technokratów i prekariuszy.

Andrzej K. Koźmiński: Uczelnie na zakręcie

Mimo różnych słabości najlepsze uczelnie przyciągają wybitne umysły, są ostoją racjonalizmu i rozsadnikiem innowacji. Pandemia wykazała, że to nie wystarczy.

Andrzej K. Koźmiński: Nadal jedna Europa i jeden świat?

Na płaszczyźnie międzynarodowej wspólnoty coraz częściej przegrywają z partykularyzmami w wymiarze politycznym i ekonomicznym.

Europa między emocjami a racjonalnością

Polska nie jest jedynym krajem na naszym kontynencie, który przesuwa się w kierunku grupy zależnych krajów emocjonalnych, które mają niski poziom inwestycji, ale wysokie aspiracje konsumpcyjne, zaspokajane kosztem uzależnienia od światowych rynków finansowych.

Uczelnie chcą kształcić elity

Elitarne szkolnictwo wyższe i wielka nauka są kosztowne. Oznacza to, że muszą być jednocześnie finansowane z wielu źródeł.

Oczekiwania rozgrzane do czerwoności

Kolejne grupy społeczne i zawodowe będą żądać podwyżek płac i dochodów w związku z wysokim wzrostem PKB w polskiej gospodarce.

Czerwony turban czyli nauka wobec wyzwań przyszłości

Logika ekonomii ustępuje miejsca logice emocji. Nawet w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej niepewność budzi emocje, często na pograniczu histerii, agresji i paniki.

Trzy bariery polskie

Społeczeństwo bez elit dryfuje. Bariera kultury i praktyki politycznej jest najpoważniejszą przeszkodą w rozwoju kraju w perspektywie najbliższych dziesięcioleci.

Państwo i firmy w XXI wieku

Czeka nas radykalny zwrot w światowej gospodarce. Wchodzimy w ten zakręt na pełnej szybkości.