Wojciech Warski

Wojciech Warski: Pozorowana walka z inflacją

Nad zjawiskami gospodarczymi w istocie nikt w rządzie nie panuje. Prowadzona polityka fiskalna i gospodarcza jest niespójna i przypadkowa, wymuszana słupkami poparcia elektoratu, a nie wiedzą ekonomiczną i jakimkolwiek pomysłem.

Wojciech Warski: Ekonomia pokona Rosyjskiego Niedźwiedzia

Istnienie niepodległej i przyjaznej Ukrainy to polska racja stanu. To aksjomat, do którego w ostatnich dniach dopisana została fraza „…i członka Unii Europejskiej”. Aspirację tę potwierdziła dopiero co, wbrew wielu europejskim oponentom, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wojciech Warski: Kłamstwo energetyczne

Wielka jest desperacja rządu w tłumaczeniu społeczeństwu zjawiska skokowej zwyżki cen energii, skoro uruchamia wszystkimi dostępnymi mu kanałami i bez oglądania się na koszty wielką kampanię propagandową.

Wojciech Warski: Uchylić Polski Ład!

Polski Ład rząd reklamuje jako reformę systemu podatkowego w imię sprawiedliwości społecznej. To populizm, a nie sprawiedliwość – pisze wiceprezydent Pracodawców RP.

Wojciech Warski: Coraz droższa rzeczywistość

Debatę gospodarczą zdominowało słowo „inflacja". Młodsi muszą sobie przypominać, co ono znaczy i jakie ma skutki. Starsi na jego dźwięk bledną, przypominając sobie hiperinflację transformacyjną z lat 90.

Wojciech Warski: Nieroztropność i nieprzyzwoitość

Rząd planuje zmasowane uderzenie podatkowe w sektor MSP, rzekomo w imię sprawiedliwości społecznej. De facto likwidowany jest podatek liniowy, który był źródłem dobrobytu całego społeczeństwa, nie tylko przedsiębiorców.

Jan Truszczyński, Wojciech Warski: Nie chcemy być sami i słabi w Europie i na świecie

Marginalizacja Polski, jako scenariusz alternatywny dla prób ułożenia się z niepraworządnym i antyeuropejskim rządem PiS, może zostać uznana w kilku stolicach Europy za wyjście nieuniknione, lepsze ze złych. Niektóre będą nawet zadowolone.

Wojciech Warski: KPO: ufaj i kontroluj

Roztrząsania, co też może wynikać z Polskiego Ładu, całkiem przesłoniły dyskusję o podziale pieniędzy z UE przyznanych Polsce na cele popandemicznej odbudowy kontynentu.

Wojciech Warski: Skansen Polska

Odbudowa Polski trwa już 30 lat, jednak od prawie sześciu doznajemy jako społeczeństwo poważnego szoku cywilizacyjnego.

Wojciech Warski: Wróćmy na Zachód

Idea Trójmorza to polityka budowania podziału w Unii. Jej efektem jest utrata sprawczości w relacjach z krajami Europy Zachodniej – pisze ekspert do spraw gospodarki.