Arkadiusz Szkurłat

Kiedy ustaje członkostwo we władzach spółki

Choć przepisy dotyczące ustalania składu organów podmiotu gospodarczego nie są szczególnie skomplikowane, często dochodzi do nieporozumień wynikających z nieznajomości zasad funkcjonowania rejestrów.

Umowa o dożywocie czy darowizna? Radzi notariusz Arkadiusz Szkurłat

Wybranie umowy o dożywocie zamiast darowizny zabezpiecza nabywcę przed spłacaniem spadkobierców dożywotnika – pisze notariusz.

Jak prawidłowo sporządzić testament

Jedną z form dysponowania dorobkiem życia jest sporządzenie testamentu. Warto wiedzieć jak to zrobić i co można zamieścić w testamencie. Niestety wiedza o tym w społeczeństwie jest zdecydowanie zbyt niska.

Spadki: jak nie spłacać długów dalekiego krewnego

Gdy tylko dowiemy się, że najbliższa rodzina spadkodawcy odrzuciła spadek i to my możemy dziedziczyć, czas na decyzje, a być może i na pierwsze kroki prawne – pisze Arkadiusz Szkurłat.

Arkadiusz Szkurłat: Podatek od spadków i darowizn od nieodpłatnych służebności

W przepisach są wątpliwości. Choć da się je rozwiązać, potrzebna jest nowelizacja. Trzeba jasno zapisać, że daniną objęta jest tylko służebność osobista, gdy umowa przybiera formę aktu notarialnego – uważa notariusz Arkadiusz Szkurłat.

Zmiany w PCC od wkładów do spółek komandytowo-akcyjnych

Pozornie nieistotna zmiana niesie ze sobą olbrzymią zmianę w opodatkowaniu wkładów do spółek komandytowo-akcyjnych – zauważa prawnik.

Ustawa o ustroju rolnym pełna absurdów

W ustawie jest tyle absurdów, że pojawia się pytanie, czy projekt widział prawnik mający do czynienia z obrotem nieruchomościami – pisze notariusz Arkadiusz Szkurłat.

Taksa notarialna a kredyt

Za inicjatywą banków zmierzającą do obniżenia taksy za notarialne poddanie się egzekucji kryją się inne względy niż troska o klientów – zauważa notariusz Arkadiusz Szkurłat.

Po co oświadczenia o stanie majątkowym od notariuszy

Zapobieganie korupcji byłoby możliwe także wówczas, gdyby nasze oświadczenia znały tylko uprawnione organy – uważa notariusz Arkadiusz Szkurłat.

Hipoteka i problemy w obrocie notarialnycm

Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece rodzą spore problemy w praktyce obrotu notarialnego ?– zauważa Arkadiusz Szkurłat.