Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan

Profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, dr hab. nauk prawnych, adwokat

Profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (od 2018 r.). Habilitacja (UJ 2016), doktorat (UJ 2003), LLM (FSU Jena 2001), PostDoc (NYU 2004/05, Hamburg 2006/07). Adwokat, członek Izby Krakowskiej (od 2011 r.). Prezes Instytutu Allerhanda (od 2010 r.). Sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2022 r.). Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (2019 – 2022). Zastępca Dyrektora Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2022). Dyrektor Departamentu Edukacji Komisji Nadzoru Finansowego (2007). Profesor wizytujący, Uniwersytet Babeșa i Bolyaiego w Klużu-Napoce (od 2015 r.). Honorowy Współdyrektor, Center for Company Law and Corporate Governance, UBB w Klużu-Napoce (od 2018 r.). Wykładowca (professor gościnny), Uniwersytet LUISS Guido Carli w Rzymie (w ramach dorocznego programu „Summer School on European & Comparative Company Law”) (od 2015 r.). Ekspert (jako członek gremiów stałych bądź ad hoc) Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i kilku polskich ministerstw. Członek Międzynarodowej Rady, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), Wiedeń (2020 - 2023). Członek Rady, Center for European Company Law, Maastricht (od 2015 r.). Członek Zarządu Stowarzyszenia „Inkubator Umowy Społecznej” (2019 – 2023). Członek kolegiów redakcyjnych i rad naukowych kilku zagranicznych i krajowych czasopism naukowych.

To pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze. Eksperci oceniają pomysł Bodnara

Teza 1: Rozdzielenie PG i MS jest potrzebne

Rozdzielenie PG i MS jest potrzebne

Teza 2: Nowa przepisy zagwarantują niezależność Prokuratora Generalnego od politycznych wpływów

Nowa przepisy zagwarantują niezależność Prokuratora Generalnego od politycznych wpływów

Wybór przez Sejm za zgodą Senatu to jest rozwiązanie suboptymalne, ponieważ zazwyczaj większość senacka pokrywa się z większością sejmową. Lepszym rozwiązaniem byłoby przewidzenie wyboru przez Sejm większością 3/5 głosów (przy zatwierdzeniu przez Senat albo bez), alternatywnie przedstawienie przez Sejm trzech kandydatów Prezydentowi, spośród których prezydent dokonuje wybory Prokuratora Generalnego.

Teza 3: Prokuratur Generalny powinien mieć autonomię finansową.

Prokuratur  Generalny powinien mieć autonomię finansową.