Arkadiusz Radwan

Samorząd jako kotwica niezależnych instytucji

Trwający kryzys polityczny jest w dużej mierze kryzysem zaufania. Brak zaufania uniemożliwia kooperację nawet w takich obszarach i takich czasach, w których współpraca byłaby znacznie korzystniejsza dla kraju niż rywalizacja.

Spór o konkurs w KRS. Arkadiusz Radwan: Obwieszczenia nie są najważniejsze

Nie obwieszczenie prezydenta, lecz ustawa określa oczekiwany skutek; ustawa uruchamia jego stosowanie.

Konstytucja dobra, ale słaba

Polska ustawa zasadnicza jest dokumentem z „technicznego" punktu widzenia całkiem udanym, który mimo to okazał się nad wyraz słabym fundamentem naszego systemu instytucjonalnego – piszą prawnicy.

Zmiany w szkolnictwie wyższym: Reforma wielkiej wagi

Wszystkie kluby parlamentarne powinny poprzeć reformę szkolnictwa wyższego. Wysokopłatne miejsca pracy mogą powstać w Polsce tylko dzięki zaawansowanej wiedzy i badaniom naukowym – pisze prawnik.

Współpraca Morawieckiego z Gowinem?

Planowana przez ministra Gowina reforma szkolnictwa wyższego może być paliwem dla planu Morawieckiego

Kryzys konstytucyjny – formuła kompromisowa

Trybunał Konstytucyjny może funkcjonować tak, by spełniał najważniejsze postulaty zarówno partii rządzącej, jak i opozycji, i nade wszystko skutecznie chronił konstytucyjne prawa jednostki. Jeżeli formuła kompromisowa zostanie przyjęta, jej koszt będzie mniejszy niż trwanie w konflikcie – dowodzą prawnik i politolog Arkadiusz Radwan i Jacek Sokołowski.

Kościele, proszę, nie milcz

W sprawie sporu o Trybunał Konstytucyjny głos powinni zabrać hierarchowie. Nie po to, by poprzeć którąś ze stron konfliktu, ale by podnieść jakość tej dyskusji – pisze prawnik.

O bezdrożach centralnego planowania na rynku prawniczym

W pierwszej chwili zapragnąłem napisać „polemikę do polemiki", ale – mówiąc językiem młodych – Autor tej ostatniej „zaorał się sam" - pisze Arkadiusz Radwan

Śmierć na drodze – wypadek czy upadek?

Prawo powinno szukać sposobu, jak obciążać sprawców wypadków komunikacyjnych także ich kosztami społecznymi – pisze adwokat Arkadiusz Radwan.