Michał Górski

Czy spółka może zasiedzieć nieruchomość?

Nie ma przeszkód prawnych, ważne są jednak terminy.

Pozew wspólników tylko teraz

W grudniu jest ostatni dzwonek dla wspólników nieprzerejestrowanych spółek na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych.

Michał Górski, Jan Paweł Górski: Rozmywanie reprywatyzacji

Kolejne nieuzasadnione ograniczenie w reprywatyzacji przyszło tym razem ze strony Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Michał Górski, Jan Paweł Górski: Czy las państwowy można zasiedzieć?

Czekamy na uchwałę poszerzonego składu Sądu Najwyższego, która może mieć poważne skutki gospodarcze. Dowiemy się, czy sędziowie potwierdzą, że nie ma podstaw do traktowania lasu jako rzeczy wyłączonej z obrotu.

Jan Górski, Michał Górski: Lekarstwo gorsze od choroby

Nowelizując k.p.a., ustawodawca zaskoczył uczestników postępowań prowadzonych, bez ich winy, przez całe lata.

Do kogo po odszkodowanie za ewentualne uboczne skutki szczepień?

Nie trzeba być antyszczepionkowcem, aby postawić pytanie, kto i na jakich zasadach może ponosić odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepożądane efekty bliskiego już, powszechnego aplikowania szczepionek przeciw Covid-19.

Michał Górski: Reaktywacja się nie udała

Czy ETPCz uznałby także za dopuszczalną skargę na odmowę rejestracji Narodowej Partii Faszystowskiej?

Michał Górski: Wyrok na pro-life

Skierowanie wniosku do TK dotyczącego przesłanki eugenicznej to droga nie tylko najwygodniejsza, ale też krótkowzroczna.

Michał Górski: Wyrok TK w sprawie aborcji – wygodny pro-life

Zacznę od osobistej deklaracji – w zakresie dopuszczalności aborcji uważam przesłankę eugeniczną, obejmującą podejrzenie występowania zespołu Downa czy zespołu Turnera, za wysoką nieetyczną. Jeżeli Konstytucja chroni życie ludzkie także przed narodzeniem, nie ma moralnych podstaw do dyskryminacji nasciturusa ze względu na jego niepełnosprawność.

Więcej czasu na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomości (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ugn) przewidziała 12 miesięczny termin na składanie wniosków o zwrot nieruchomości, które okazały się zbędne na cel wywłaszczenia w sytuacji, gdy od wydania decyzji ostatecznej lub podpisania umowy o zbyciu nieruchomości upłynęło 20 lat.