Jakub Ekier

Jakub Ekier: Bluzg nad Wisłą

Agresja językowa w naszym życiu publicznym trwa nieposkromiona. Politycy nie ponoszą jej prawnych konsekwencji i nie myślą o jej skutkach dla kraju. A obywatelom grozi stępienie na pogardliwe albo nienawistne wypowiedzi – pisze poeta.

Jakub Ekier: Konflikt rosyjsko-ukraiński? Napaść to nie konflikt

Niektóre polskie media nazywają Putinowską inwazję „konfliktem rosyjsko-ukraińskim”. Jak czulibyśmy się, przeczytawszy, że w 1939 roku miał miejsce „konflikt niemiecko-polski”?

Jakub Ekier: Nie mówmy „Bruksela”

Rządzący Polską deklarują, że nie chcą wystąpienia z Unii Europejskiej. Swoim językiem jednak pracują na polexit.

Wystąpienie Kaczyńskiego: Jak szczuć nie szczując

Wobec antykościelnej agresji, towarzyszącej protestom przeciw zaostrzonemu zakazowi aborcji, wicepremier Jarosław Kaczyński wzywał we wtorek, by „obronić Polskę”. Zachęcał do przemocy – między wierszami, ale skutecznie. Jak się to robi?

Jakub Ekier: Język przeciw tęczowym

Ograne sztuczki werbalne pomagają w Polsce robić wroga z mniejszości seksualnych.