Robert Tomanek

Beim, Tomanek: Sprowadźmy na ziemię marzenia o lotniczym cargo w CPK

Dyskusja o Centralnym Porcie Komunikacyjnym została sprowadzona do publicznego plebiscytu, gdzie emocje są na pierwszym miejscu, a argumenty i postulaty rozważnego podejścia do inwestycji gubią się w przekrzykiwaniu się zwolenników i przeciwników tej inwestycji.

dr hab. Robert Tomanek: Potrzeba aktywnej polityki przemysłowej

Państwo powinno uzupełniać i wspierać prywatny biznes w rozwoju kapitałochłonnej infrastruktury, takiej jak transport, sieci energetyczne, infrastruktura cyfrowa, a nade wszystko powinno stabilizować otoczenie biznesu.

Robert Tomanek: Świat nie jest skazany na deglobalizację

Racjonalność skracania łańcuchów dostaw – przynajmniej z punktu widzenia odporności gospodarki – wymaga uzyskania przewag kosztowych produkcji w Europie.

Robet Tomanek: Polityka klimatyczna UE: nie warto kopać się z koniem

Mądra polityka gospodarcza polega na wykorzystywaniu szans, a nie bezproduktywnej krytyce i próbie utrzymania status quo.

Robert Tomanek: Jak odbudować ukraińską infrastrukturę transportową

Szanse można wykorzystać, ale i zaprzepaścić. Współpraca powinna być trwała. Trzeba ją oprzeć na jasnych zasadach i zdefiniowanych politykach publicznych.

Robert Tomanek: Prąd podrożał o 300 proc.? W monopolu to możliwe

Sprzedawca energii elektrycznej zwiększył skokowo udział tych składników rachunku, które nie zostały przez rząd zamrożone.

Robert Tomanek: Mobilność miast przyszłości

Niewiele rzeczy powoduje tyle konfliktów, jak próba zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast. Samorządy muszą liczyć się z ich oporem i powinny być przygotowane do opartej na argumentach dyskusji.

Robert Tomanek: Czy elektryfikacja jest naprawdę efektywna

Najprostszy sposób na dekarbonizację transportu to rezygnacja z dojazdów, a przynajmniej ich skrócenie. Pomoże zdalna praca i nauka. Tak jak w pandemii.

Robert Tomanek: Pilne wyzwanie dekarbonizacji logistyki

W transporcie drogowym obniżenie emisyjności jest trudne: wymaga on pojazdów o dużej mocy, a tu napęd akumulatorowy nie sprawdza się. Rozwiązaniem są ogniwa paliwowe zasilane wodorem.

Postcovidowe specjalizacje Polski

Wobec wyzwań klimatycznych i zakłóceń łańcuchów dostaw nabiera kształtów idea autonomicznej Europy. Mamy szansę, jeśli wpiszemy się w megatrendy dekarbonizacji i cyfryzacji.